ללא בושה וללא מורא: מספר נערי שוליים צעקו לעבר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א מילות גנאי ברחובה של עיר

זעזוע ושאט נפש בעולם התורה, מהמעשה הנפשע הערב (ה) ברח' האדמו"ר מצאנז בבני ברק קרית הישיבה לצעירים פוניבז'.

קרא עוד:

[postim]

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א הגיע להיכל ישיבת פוניבז' לצעירים ברח' האדמו"ר מצאנז בבני ברק, כדי ליטול חלק ולהאזין להספדים שניאו בהיכל הישיבה לזכרו של ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי נבנצאל זצ"ל שנלב"ע לפני כחודש ימים.

בצאתו מהיכל הישיבה, הופנו לעברו מילות גנאי ובזיון, מפיהם של נערים פוחזים נוער שוליים, אשר ההינו לפגוע ולבזות את מרן שליט"א ברחובה של עיר בקול רעש גדול כדי בזיון התורה וחכמיה.

עם התפשטות הידיעה הלם וזעזוע רב בעולם התורה ובהיכלי הישיבות, מהתעוזה לפגוע בגדול הדור מרן ראש הישיבה שליט"א, לאן הגענו???