מאות מתושבי מונסי צעדו היום (ה) אחר מיטתו של כ"ק אדמו"ר מנדבורנה חדרה זצוק"ל בדרכו האחרונה למנוחת עולמים, טרם צאת ההלוויה בשעה 9:00 נישאו הספדים מפי בניו וחתניו בהיכל ביהמ"ד סאלקא בראשות חתנו הרה"צ אב"ד סאלקא שליט"א, משם יצא מסע ההלוויה לרחובות מונסי בראשות אדמו"רים ורבנים, בשעה 12:00 המריא ארונו לישראל וינחת עם שחר (ו') בנתב"ג, ובשעה 11:00 ילווהו אלפי בני ישראל בבני ברק ובירושלים להר הזיתים

צילום: י. סנדיק JDN

מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (1) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (2) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (3) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (4) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (5) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (6) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (7) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (8) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (9) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (10) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (11) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (12) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (13) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (14) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (15) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (16) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (17) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (18) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (19) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (20) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (21) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (22) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (23) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (24) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (25) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (26) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (27) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (28) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (29) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (30) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (31) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (32) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (33) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (34) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (35) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (36) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (37) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (38) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (39) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (40) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (41) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (42) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (43) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (44) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (45) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (46) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (47) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (48) מסע ההלוויה במונסי - נדבורנה חדרה (49)