אדמו"רי ורבני העיר וויליאמסבורג שבניו יורק הסבו השבוע יחדיו לדון בדבר הצלת בית החיים בהונגריה, באסיפה נכחו בין השאר כ"ק אדמו"רים מסאטמר, פאפא, וויען, שליט"א • גלריה

צילום: JDN

אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (20) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (1) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (2) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (3) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (4) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (5) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (6) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (7) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (8) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (9) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (10) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (11) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (12) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (13) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (14) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (15) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (16) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (17) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (18) אסיפה בראשות האדמו''ר מסאטמר להמלת בית החיים בהונגריה (19)