גלריה: שמחת התנאים לנכד כ"ק אדמו"ר מחוסט שליט"א בן בנו הרה"צ יעקב חיים לייפער שליט"א, עב"ג בת הרה"צ קלמן יהושע אשכנזי בן כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאוו לונדון וחתן הגה"צ רבי אלחנן היילפרין גאב"ד ראדמישלא שליט"א, נינת כ"ק אדמו"ר מנדבורנה חדרה זצוק"ל, השמחה נחוגה באולם ת"ת זכרו תורת משה בירושלים

צילום: שמואל דריי JDN

שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (1) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (2) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (3) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (4) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (5) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (6) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (7) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (8) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (9) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (10) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (11) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (12) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (13) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (14) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (15) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (16) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (17) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (18) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (19) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (20) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (21) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (22) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (23) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (24) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (25) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (26) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (27) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (28) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (29) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (30) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (31) שמחת אירוסי נכד האדמו''ר מחוסט (32)