מאות אוהדים ומעריצים השתתפו אמש (א) בשמחת הבר מצוה לנכד המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א בן לבנו הגאון רבי יצחק בצרי שליט"א

את השמחה פיארו כ"ק אדמו"רים: מתולדות אהרן, פינסק קרלין, זוויעהל, אונגוואר, קאפיטשניץ, והרבנים הגאונים הצדיקים: המקובל רבי חיים כהן (החלבן), רבי אליהו אבא שאול ר"י אור לציון, המקובל רבי יצחק משה מורגנשטרן, הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, שליט"א.

צפו בגלריה מהשמחה, צילום: שוקי לרר JDN

בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (1) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (2) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (3) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (4) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (5) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (6) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (7) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (8) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (9) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (10) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (11) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (12) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (13) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (14) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (15) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (16) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (17) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (18) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (19) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (20) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (21) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (22) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (23) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (24) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (25) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (26) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (27) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (28) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (29) בר מצוה לנכד המקובל הרב דוד בצרי (30)