מעט אחרי חצות הלילה (ג) הגיע מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א למרכז חסידי ויזניץ ברח' שלמה המלך 25 בבני ברק לביקור ראשון והיסטורי אצל אחיו הצעיר כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א בחדרו הצמוד לבית המדרש • גלריה מרהיבה מן הקודש פנימה

צילומים: יהושע פרוכטר

ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (1) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (9) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (8) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (7) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (3) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (4) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (5) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (6) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (2) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (10) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (11) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (12) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (13) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (14) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (15) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (16) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (17) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (18) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (19) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (20) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (21) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (22) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (23) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (24) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (25) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (26) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (27) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (28) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (29) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (30) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (31) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (32) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (33) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (34) ביקור מרן אדמו''ר מויז'ניץ אצל אחיו (35)