תיעוד: שמחת נכדת כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א במנצ'סטר: הגאב"ד עם גאב"ד מנצ'סטר הגה"צ הישיש רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א במעמד החופה, וכן בריקוד עם החתן ובדברי תורה לרגל השמחה

צילום: JDN

שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (1) שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (2) שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (3) שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (4) שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (5) שמחת נישואי נכדת גאב''ד ירושלים במנצ'סטר (6)