ילדי תלמוד תורה פאפא סיימו מסכת יומא וערכו מסיבה, כ"ק אדמו"ר מפאפא שליט"א פיאר את המעמד, חילק תעודות הצטיינות למצטיינים ונשא דברי חיזוק ועידוד בפני התלמידים

צילום: JDN

סיום מסכת יומא בפאפא סיום מסכת יומא בפאפא (1) סיום מסכת יומא בפאפא (2) סיום מסכת יומא בפאפא (3) סיום מסכת יומא בפאפא (4) סיום מסכת יומא בפאפא (5)