הועדה המכינה לסיום הש"ס מבקרת בבתי גדולי ישראל להתברך מפיהם ולהזמינם

משלחות מטעם הוועדה המכינה החלו לפקוד את מעונם של מרנן גדולי ישראל שליט"א לקראת המעמד הנשגב של סיום הש"ס המרכזי ■ מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א: "אין כוחנו אלא בפה, ועל כן צריך להרבות תורה, לומדי תורה ושיעורי תורה, שהיא מגנא ומצלא, ולהרבות בתפילה לבורא עולם. ע"י שיתרבו שיעורים ולומדי תורה נתגבר על הגזירות כנגד לומדי התורה" ■

היערכות כבירה לקראת המעמד האדיר של סיום הש"ס המרכזי בארץ הקודש, שיתקיים אי"ה ביום שלישי, י"ב אב, בירושלים, בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

משלחות מיוחדות מקרב חברי הוועדה המכינה הראשית החלו אתמול לפקוד את מעונותיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, לקבלת ברכתם ולהזמינם לכבד בהשתתפותם את המעמד הנשגב שיתקיים ברוב פאר והדר לכבודה של תורה.

בביקור שנערך אמש במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, אמר מרן שליט"א: "אין כוחנו אלא בפה, ועל כן צריך להרבות תורה, לומדי תורה ושיעורי תורה, שהיא מגנא ומצלא, ולהרבות בתפילה לבורא עולם. על ידי שיתרבו שיעורים ולומדי תורה נתגבר כנגד הגזירות על לומדי התורה".

בבית מרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה שליט"א, הזכיר לשבח שיש שיעורי תורה בכל עיר ובכל מקום, ועל ידי הכינוס הגדול שזה מעמד של קידוש ד´ יתווספו עוד ועוד לומדים. "כל מי שיש לו האפשרות לקבץ יהודים ולפתוח שיעורים זכות הרבים תלויה בו".

הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, הביע קורת רוח מיוחדת מהיקף העשייה להפצת הרעיון הקדוש של לימוד הדף היומי ועודד את הפועלים בנושא על פעלם המבורך להוסיף עוד לומדים בסדר לימוד ייחודי זה שהשתרש בקרב בני ישראל בעולם כולו.

הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, הביע את שמחתו הרבה על ריבוי הלומדים בסדר הדף היומי, כאשר המוני בית ישראל בכל רחבי תבל לומדים בעקביות מדי יום דף גמרא על סדר הש"ס, ואמר כי צריך להשקיע כוחות מרובים להפצת הרעיון הק´ להוסיף ולהרבות בלומדי תורה, כך שכל אחד יקבע עיתים לתורה מבלי להחסיר יום אחד מלימוד התורה.

הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, אמר לחברי המשלחת, שמדובר ביום שמחה לעם ישראל, כאשר רבבות אלפי ישראל מסיימים כאחד את הש"ס בסדר לימוד הדף היומי שנתקבל באהבה ובחיבה בכל קהילות ישראל בכל רחבי תבל, ועודדם בעשייתם המבורכת לתוספת חיל בלימוד התורה ע"י ריבוי הלומדים.

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, ראש ישיבת הרשב"י, עמד על ענין הגזירות הקשות הניתכות על לומדי התורה, כאשר שונאי הדת מבקשים חלילה לבטל את לימוד התורה. "חייבים למסור נפש על גזירת הגיוס, לימוד הדף היומי הוא תשובה לגזירה זו". הוא עודד רבות את ענין העשייה והפעילות להגביר את לימוד התורה בסדר הדף היומי בקרב המוני בית ישראל.

כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א אמר: "אין לשער את ההיקף הגדול של הלומדים דף היומי וזה יום טוב אצל כל אחד ואחד מהלומדים שזוכה לסיים, ואם כן, זה יום טוב של כלל ישראל וזה יוסיף הרבה לומדים נוספים". לאחר מכן האציל מברכותיו להצלחה במשימת קודש חשובה ונעלה זו.

כ"ק האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א, עמד על חשיבות הלימוד המאוחד של עם ישראל ברחבי העולם כולו בדף גמרא בכל יום, כאשר תורה מגנא ומצלא, והאציל את ברכתו שיצליחו בפעילות הכבירה להוסיף לומדי תורה ע"פ סדר זה, כאשר זו היא מטרת ההתכנסות בחגיגת השמחה לכבודה של תורה.

גדולי ישראל שליט"א הדגישו את החשיבות העצומה בקיומו של המעמד התורתי הנשגב מתוך אחדות וליכוד השורות, כראוי ליראי ד´ ולחושבי שמו המתכנסים יחדיו תחת קורת גג אחת, להביע שבח ויקר לבורא עולם, על שזכו להגיע עד הלום לחגוג יחדיו את שמחת התורה לרגל סיום הלימוד במחזור ה-12 בלימוד הדף היומי הנלמד ברציפות במשך כ-89 שנים, מאז ראש השנה בשנת תרפ"ד, עם קבלת התקנה הקדושה בכנסיה הגדולה הראשונה ע"פ הצעתו של הגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל, רבה של לובלין וראש הישיבה הגדולה "חכמי לובלין".

בימים הקרובים יימשכו הביקורים בבתיהם של גדולי התורה והחסידות שליט"א, לקראת המעמד המרכזי.

המעמד האדיר לכבודה של תורה, מתקיים על-ידי הוועדה המכינה המרכזית שע"י ארגוני "תודעה" ו"דגל ירושלים", בשיתוף עיריית ירושלים, ובתרומה לע"נ ר´ יעקב מאיר חיים בן אפרים אליעזר הכהן שוטנשטין ע"ה, בחסות ארגון "דרשו", הפועל להרחבת מעגלי לומדי התורה, ובמרכזם קיום תכנית המבחנים על הדף היומי והמפעל התורני הגדול "היכלי תורה עוז והדר".

בימים אלה מודפסים ההזמנות והכרטיסים לפי חלוקה למתחמים שונים ותבוא על כך הודעה נפרדת לציבור.

כאמור, בימים הבאים ימשיכו חברי הוועדה המכינה לפקוד את מעונותיהם של מרנן גדולי התורה והחסידות שליט"א, להזמינם למעמד ולקבל ברכתם.

13 תגובות

כמו"כ ביקרו חברי המשלחת בביתו של כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

האם ילכו להזמין גם את כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א?

תפרסמו תמונות מהביקורים אצל כל גדולי ישראל

אל תשכחו שההצעה ללימוד דף היומי הנו הצעה חסידית
הרב מאיר שפירא זצוק"ל היה חסיד בלב ונפש של כ"ק מרן קדוש ישראל מטשארטקאב

חסר לך ידע בהיסטוריה.
ר' מאיר שפירא זצ"ל היה אז מאוד צעיר. כל סיבת קבלת ההצעה בכנסיה הגדולה דאז, הייתה לאחר שרמ"ש הציע את הרעיון לחפץ חיים והח"ח התלהב מאוד מהרעיון, אז הוא סיכם עם רמ"ש שיכנס (רמ"ש) לכנסיה הגדולה לאחר שהחלה, וכשיכנס אמר הח"ח, אקום לכבודך וכשיראו את הכבוד שאני נותן לך יקבלו ביתר כבוד את דבריך.
כך היה באמת לבסוף, ולכן ההצעה התקבלה באהדה רבה בכל שדרות הציבור.

הנה לך עוד עובדא שהיה בכנסיה הגדולה, עם הרעיון האדיר של הדף היומי (הובא בגליון בצילא דמהימנותא – צאנז, פר' בחוקותי ש.ז.):
בזמן הכנסיה הגדולה שהתקיימה בווינה בשנת תרפ"ג, שאז הכריז הגר"מ שפירא זצ"ל על רעיון הדף היומי, התאכסן הגר"מ בבית אכסניא, וסיפר בנו של בעל האכסניה, שבאחד הימים סיפר להם הגר"מ כי בישיבת ההכנה של מועצת גדולי התורה שהתקיימה לפני המעמד הגדול של הכנסיה, הציע אז לראשונה בפני גדולי התורה את רעיונו, והחלו לדון בענין, ואחד מראשי הישיבות מחה על הרעיון הזה וזעק:
וכי כל עם הארץ יוכל להתהדר ולומר שסיים ש"ס?…
וכל הנוכחים השתתקו ולא ידעו מה לומר, וביניהם היו גדולי ישראל כהאמרי אמת והחפץ חיים ועוד. והגר"מ סיפר אח"כ שחשב אז שכל ה'חלום' שלו לא יצא לפועל. אמנם אז דפק הגאון רבי מנחם זמבא זצ"ל על השולחן, ואמר: מי שילמד את כל הש"ס הרי שהוא כבר אינו בגדר עם הארץ… ואז הסכימו כולם לרעיון, אבל עכ"ז החליטו שלא יהא זה בגדר החלטה רשמית של מועצת גדולי התורה, וסיכמו, שבסיום מעמד הכנסיה יכריז הגר"מ את החלטות המועצת – כיון שהיה לו קול רם והיו יכולים לשמוע אותו בכל ההיכל, שאז לא היו מגבירי קול – וכשיסיים להכריז ההחלטות יאמר עד כאן דברי הרב, ואז יוסיף שיש בידו עוד הצעה ויאמר לציבור את הרעיון שלו ללמוד דף יומי. ע"כ העובדא.

היום הדף היומי הוא נחלת הכלל !!
מבהיל על הרעיון!!!

אני כבר מחכה לרגע הגדול בסיום הש"ס כשגדולי נישראל ייכנסו יחד לאולם עם המוזיקה המדהימה של מונה
א מחייה!!!!

ישראל בער מונה רוזנבלום עובד על זה כבר מעל חודש והולך להיות אירוע פצץ פצץ!!!!
אח שלי חבר של הבן של מונה והוא סיפר לו שמכינים קטעי מוזיקה רועשים ומלהיבים במיוחד.

אני אומר לכם באחריות שהולך להיות בעז"ה ובס"ד אירוע יפה מושקע ומכובד מאוד כפי שאנחנו יודעים לעשות!!!

חש"ב אתה קשור לוועדה שמכינה את האירוע?
או שכוונתך אנחנו הציבור החרדי ?

בעקיפין אני קצת קשור לוועדה
ואני מבטיח לכם אירוע חבל"ז יש הרבה הפתעות
רוצו לקנות כרטיסים

כירושלמי גאה אני חותם על כל מילה שלך ומקווה באמת שזה יהיה אירוע יפה כראוי וכיאות לירושלים

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *