בישיבת חכמי לובלין מציינים היום 79 שנה להצלת ראש הישיבה, מרן בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל, שבהגיעו לחופי הארץ בשנת תרצ"ט נאלץ לעשות את הדרך בשחייה משאזל הדלק באונייה. בטיש שערך הערב בנו וממשיך דרכו, הגר"ח וואזנר שליט"א, בהיכל הישיבה בבני ברק השתתפו תלמידי ובוגרי הישיבה שהגיעו להודות ולהלל על הנס. צילום: שוקי לרר.