במעמד כ"ק אדמו"רים מתולדות אהרן, פינסק קרלין וטשאקווא שליט"א נחנכו משרדי ארגון היתומים 'בנינו' בשכונת מאה שערים בירושלים, לאחר קביעת המזוזות על ידי האדמו"רים ורבני הארגון נערך מעמד לחיים קצר במהלכו שיבחו האדמו"רים את פעולות הארגון והותירו את ברכותיהם במשכן החדש • גלריה

צילום: כל העולם כולו 

האדמו''ר מפינסק קרלין בקביעת מזוזה האדמו''ר מתולדות אהרן בקביעת מזוזה האדמו''ר מטשאקווא בקביעת מזוזה חנוכת הבית 117 חנוכת הבית 120 חנוכת הבית 130 חנוכת הבית 136 חנוכת הבית 164 הגרב''צ גוטפרב בקביעת מזוזה האדמו''ר מתולדות אהרן בלחיים להרב מאיר אקר יו''ר הארגון האדמורי''ם מתולדות אהרן ופינסק קרלין בלחיים הגרב''צ גוטפרב נואם בלחיים חנוכת הבית 103 חנוכת הבית 107 חנוכת הבית 110