מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א במכתב לעולם הישיבות: ללמוד שלשה ימים ברצף לביטול הגזירה על עולם התורה.

מרן ראש הישיבה שליט"א מפרסם היום (ד) מכתב הממוען לבחורי הישיבות, המכתב נכתב הבוקר בכתב ידו של ראש הישיבה לאור רדיפת עולם התורה והכוונה לגייס את בני הישיבות, זה לשון המכתב:

בס"ד

לבני הישיבות

שלו' וברכה לנצח. 

היות שיש קיטרוג גדול מאוד שיכול לגרום הרס מקומות התורה בארץ ישראל, ראינו צורך להשתמש במה שיעץ הרמח"ל זצ"ל, ללמוד ג' ימים מעת לעת ברציפות, ע"י שכל אחד יקבל ללמוד כמה שעות ברציפות במשמרות.

ויש לקוות כי יהי' סיעתא דשמיא ונזכה להמשיך לימוד התורה, ויתרבה עמליה ולומדיה כן יהי רצון א. ס.

כ"א תמוז תשע"ב לפ"ק – (חתימת יד קודשו)                                  

בתחילה פורסם המכתב בישיבת 'אורחות תורה' ברח' שלמה המלך בבני ברק העומדת תחת נשיאותו, אך היות והרדיפה על עולם התורה רק עולה וגועשת, יצא הבוקר (ד) ראש הישיבה עם המכתב הנ"ל לכלל בחורי הישיבות די בכל אתר ואתר.

בישיבה הגדולה בתבל 'מיר' בירושלים אימצו את בקשת מרן הגראי"ל שליט"א, והערב נתלו ברחבי הישיבה, דפים עם רשימת שעות מפורטת לשלושת הימים הקרובים, בהם מתבקשים הבחורים להתחייב ללמוד כמפורט, על מנת להגיע בסך הכל לשלושת ימי לימוד ברציפות כהוראת מרן ראש הישיבה שליט"א.

בתוך כך הורה ראש הישיבה, למנהלי הת"תים לכנס ביום ששי בשעה 14:00 את תינוקות של בית רבן לעצרת תפילה וזעקה, לקרוא פרקי תהילים, ולומר אבינו מלכנו בקול רם.