בכינוס חירום של רבני "ועד הישיבות" אמש: "לעמוד על המשמר בכל כוחנו עד מסירות נפש לקיום הישיבות הקד´ והכוללים בלי ויתור כלשהו"

אמש התקיימה אסיפת חירום של רבני "ועד הישיבות" בא"י, בעקבות גזירת גיוס בני הישיבות המאיימת על קיום עולם התורה, ובה קראו ראשי הישיבות שליט"א, "לעמוד על המשמר בכל כוחנו עד מסירות נפש לקיום הישיבות הקדושות והכוללים".

קרא עוד:

[postim]

ראשי הישיבות שליט"א, נתנו דעתם באסיפה על הפגיעה הקשה בעולם התורה והביעו דעתם שחובה לשמור על כל יחיד ויחיד ולמסור על כך את הנפש, וכאשר כל הישיבות כולן מסרו נפשם על התורה גם בשעה קשה זו חובה להיקהל ולעמוד על נפשנו לשמור על מטרת הישיבות להרבות בני תורה ולמנוע פגיעה בעולם התורה על ידי גיוס בני הישיבות.

את הדיון פתח מזכיר ועד הישיבות, הרב הגאון רבי אשר טננבוים שליט"א, ולאחר מכן חתמו כל המשתתפים על כרוז מיוחד, בו נכתב: "בשעה קשה זו לעם התורה כלל ישראל, כאשר על הפרק עומדת הגזירה הנוראה לגיוס בני הישיבות הקדושות, נשמת אפם ומאור עיניהם של עם ישראל, התכנסנו בזה ראשי הישיבות שהם שרי התורה שבדור דור, כדי לחזור לקיים ולקבל על עצמינו לעמוד על המשמר בכל כוחנו עד מסירות נפש לקיים בדבקות משימת כל המשימות קיום הישיבות הקדושות והכוללים והתפתחותם בלי ויתור כל שהוא.

"אנו סמוכים ובטוחים כי הקב"ה ירעיף עלינו רוח וכוח ממרום לעמוד בפני גזירה נוראה זו במסירות נפש, כאשר עמד כלל ישראל בכל הדורות ובסייעתא דשמיא תרבה תורה בישראל. הכותבים מתוך תפילה ותקווה כי גוזרי הגזירות יחזרו בהם, ויכירו את האמת הבלתי מתפשרת שאין לנו שיור רק התורה הזאת בצורתה מדור דור, שהיא זכות הקיום של כלל ישראל".

באסיפה השתתפו הרבנים חברי "ועד הישיבות", הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון רבי יהודה עדס שליט"א, הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א, הגאון רבי שמואל רוזנגרטן שליט"א, הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר שליט"א וכן הרב הגאון רבי חיים כץ שליט"א. הגאון רבי אליהו שמרלר שליט"א, שלח את ברכתו לכינוס: "ונצח ישראל לא ישקר וככל שיעמדו יותר בתוקף ובקומה זקופה הקב"ה יעזור והגזירה תתבטל". כן שלח את ברכתו לכינוס הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א.

צילום: JDN

אסיפת רבני וועד הישיבות 2 אסיפת רבני וועד הישיבות 3 אסיפת רבני וועד הישיבות 4 אסיפת רבני וועד הישיבות