שלושה ימים רצופים של לימוד תורה יצאו לדרך הבוקר (ה) בישיבת מיר, בחורי הישיבה ילמדו ברציפות עד יום ראשון בשעה 9:00 בבוקר

בישיבה הגדולה בתבל, ישיבת מיר, המתנוססת לתפארה בשכונת בית ישראל בירושלים אימצו את הוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ובחורי הישיבה ילמדו שלושה ימים רצופים לבטל את רוע הגזירה.

קרא עוד:

[postim]

אמש (ד) בשעות הערב נתלו בחוצות הישיבה, סדרי לימוד מפורטים לשלושת הימים הבאים, וכן טבלאות בהם חתמו הבחורים, כי קיבלו על עצמם את ההוראה.

שלושת הימים יצאו לדרך הבוקר (ה) בשעה 9:00 בבוקר וייסתיימו אי"ה ביום ראשון בשעה 9:00, ומי שייזדמן לאיזור הישיבה בכל שעה שהיא בשלושת הימים הללו יישמע את קול התורה בוקע ומהדהד בין כותלי בית המדרש.

המודעות בישיבת מיר המודעות בישיבת מיר (1) המודעות בישיבת מיר (2) המודעות בישיבת מיר (3) המודעות בישיבת מיר (4)