כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א ששהה בשבוע האחרון במנצ'סטר השתתף במסיבה שנערכה לטובת כולל שומרי החומות בראשות גאב"ד מנצ'סטר הגה"צ הישיש רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א • תיעוד

צילום: JDN

מסיבה לטובת שומרי החומות במנצ'סטר מסיבה לטובת שומרי החומות במנצ'סטר (1) מסיבה לטובת שומרי החומות במנצ'סטר (2) מסיבה לטובת שומרי החומות במנצ'סטר (3)