קשר מיוחד שרר בין שני גדולי ישראל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לבין כ"ק אדמו"ר מבעלזא יבלחט"א, הגרי"ש שימש בסנדקאות בברית לאחד מנכדי האדמו"ר, כן הטריח עצמו לפני מספר שנים והגיע לאחל ברכת מזל טוב על הבר מצוה להחתן הרב שלום רוקח הי"ו • צפו בגלריה מאותם רגעי הוד בה נראה הגרי"ש זצ"ל עם האדמו"ר שליט"א

ארכיון JDN

מרן הגרי"ש זצ"ל בברית לנכד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א

בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (1) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (2) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (3) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (4) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (5) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (6) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (7) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (8) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (9) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (10) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (11) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (12) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (13) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (14) בברית לנכד האדמו''ר מבעלזא שליט''א (15)

מרן הגרי"ש זצ"ל הגיע לקרית בעלזא לאחל ברכת מזל טוב לאדמו"ר

כשהגיע ברך את האדמו''ר על הבר מצוה כשהגיע ברך את האדמו''ר על הבר מצוה (1) כשהגיע ברך את האדמו''ר על הבר מצוה (2) כשהגיע ברך את האדמו''ר על הבר מצוה (3)

האדמו"ר מבעלזא בביקורו האחרון אצל מרן הגרי"ש זצ"ל בעשרת ימי תשובה תשע"ב

האדמו''ר בביקור אצל מרן זצ''ל האדמו''ר בביקור אצל מרן זצ''ל (1)