אלפים מתושבי לייקווד התכנסו בהיכל ישיבת 'בית מדרש גבוה' בזמן מסע ההלוויה בירושלים, האזינו בשידור חי לאמירת התהלים מפי המשגיח הגאון רבי דן סגל, ולבקשת המחילה מפי חדב"נ הגר"י זילברשטיין, שליט"א, לאחמ"כ נשאו רבני וראשי הישיבה דברי מספד והתעוררות בקול מרורים על החלל העצום שנוצר בעולם התורה וההוראה עם הסתלקותו של פוסק הדור זיע"א • גלריה

צילום: The Voice Of Lakewood 

תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (1) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (2) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (3) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (4) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (5) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (6) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (7) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (8) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (9) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (10) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (11) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (12) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (13) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (14) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (15) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (16) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (17) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (18) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (19) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (20) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (21) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (22) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (23) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (24) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (25) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (26) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (27) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (28) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (29) תושבי ליקווד בשידור חי מהלווית הרב אלישיב (30)