אלפי חסידי באבוב ציינו את יום היארצייט ה-12 להסתלקותו של הרה"ק מהר"ש מבאבוב זיע"א בראשות נכדו כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א • גלריה: עליה לציון וטיש יארצייט

אלפי חסידי באבוב בכל קצוות תבל ציינו בליל ששי האחרון את הילולת כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זיע"א בכל ריכוזי חסידות באבוב ערכו החסידים התוועדויות וסעודות הילולא לזכרו.

קרא עוד:

[postim]

בבורו פארק ציינו המוני החסידים את ההילולא בראשות נכדו מ"מ כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א, בשעה 20:00 אור לר"ח מנחם אב נפתח יום ההילולא בעליה לציון הק', אלפי חסידים מכל ריכוזי החסידות בניו יורק הגיעו לאהל אדמו"רי באבוב בראשות האדמו"ר שליט"א.

במשך למעלה משעה ישב האדמו"ר סמוך לציון וקרא אלפי קוויטלעך שהגישו החסידים לישועה ולברכה, לאחר מכן אמר האדמו"ר פרקי התהילים זמן רב ובהתעוררות עצומה, בסיום התפילה השתטח האדמו"ר על ציון זקנו ונשא תפילה חרישית לישועתן של ישראל.

בשעה 22:45 הופיע האדמו"ר בהדרו בהיכל בית המדרש בב"פ, וניגש לתפילת מעריב, לאחר התפילה נטל האדמו"ר ידיו לסעודת ההילולא, במהלך הסעודה התכבד הגה"צ אב"ד באבוב שליט"א לסיים את הש"ס הנלמד ע"י קהל החסידים מידי שנה לע"נ האדמו"ר, ואילו האדמו"ר כובד להתחיל את הש"ס מחדש לקראת ההילולא בשנה הבאה.

בהמשך נשא האדמו"ר מדברות קודשו, במשנתו של זקנו בעל ההילולא, ועמד גם על דמותו האצילית, שאינה משה מזכרונו של כל חסיד באבוב עד היום הזה, מעשיו והנהגותיו בקודש נחקקו היטב בלבו של כל חסיד ומלווים אותו עד היום הזה, וזה הוא זכרונו של אותו צדיק.

צפו בגלריה מעליה לציון וסעודת ההילולא

הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (1) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (2) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (3) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (4) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (5) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (6) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (7) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (8) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (9) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (10) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (11) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (12) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (13) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (14) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (15) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (16) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (17) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (18) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (19) הילולא הרה''ק מהר''ש מבאבוב זיע''א (20)