"דגל התורה" דאגה לתגבור מערך תחבורה מאסיבי להר המנוחות בירושלים במשך כל שעות היום

עם כלות השבעה להסתלקותו של מרן רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, יעלו מחר אלפים לציונו שבהר המנוחות בירושלים.

הלשכה לפניות הציבור שע"י "דגל התורה" בירושלים, דאגה לתגבור מאסיבי של מערך התחבורה להר המנוחות במשך כל שעות היום. תגבור מיוחד יהיה לקו 54 מהתחנה המרכזית בירושלים לבית העלמין. אלפי העולים להעתיר בתפילה על ציונו של מרן זיע"א, מתבקשים להביא ספרי תהילים. כמו"כ, על האלפים להישמע להוראות השוטרים שיפקחו על התנועה בסמיכות לבית העלמין.

על-פי הוראת המשפחה, המתחם הסמוך לציון מרן זיע"א, מיועד לגדולי התורה ולבני המשפחה שיגיעו להשתתף באזכרה במלאות השבעה להסתלקותו. עליית בני המשפחה לציון תיערך בשעה תשע בבוקר.

אל ציונו של מרן זיע"א, יגיעו המוני בית ישראל מכל רחבי הארץ בכל מהלך שעות היום, להעתיר בתפילה ולשטוח תחינה בפני שוכן מרומים, שתעמוד זכותו של מרן זיע"א, רועיהם של ישראל ומנהיגן, שייוושעו כלל ישראל וכל יחיד ויחיד בתוכו, בדבר ישועה ורחמים.

העולים על ציונו של מרן זיע"א, מתבקשים לעורר רחמי שמים מרובים על העם היושב בציון הנמצא במצב קשה, ובפרט עם פטירתם של אנשים צעירים לימים ומחלות קשות נוראות הפוקדות אברכים ובחורים צעירים השוכבים על ערש דווי, וכן לעורר רחמים מרובים לביטול הגזירה הנוראה כנגד לומדי התורה ועמליה, ובזכות האי צדיקא ופרישא ישלח לנו הקב"ה גוא"צ במהרה ויקיצו וירננו שוכני עפר במהרה בימינו אמן.