מחר העלייה לציונו של מרן רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

"דגל התורה" דאגה לתגבור מערך תחבורה מאסיבי להר המנוחות בירושלים במשך כל שעות היום