בני משפחת מרן פוסק הדור זצ"ל ותלמידיו עלו הבוקר (ד) בראשות חתנו מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לציונו הק' בהר המנוחות במלאות ה'שבעה' להסתלקותו • גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (1) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (2) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (3) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (4) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (5) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (6) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (7) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (8) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (9) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (10) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (11) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (12) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (13) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (14) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (15) עליה לציון הרב אלישיב זצ''ל במלאות השבעה (16)