חברי נשיאות מפעל הש"ס התאספו ביום ששי האחרון במעונו של ר"י סלבודקא הגר"ע זקס, לאחר מכן ביקר נשיא המפעל מרן אדמו"ר מצאנז בהיכל הישיבה • גלריה מרהיבה

ביום ששי ערב שבת קודש חזון התקיימה אסיפה מיוחדת של גדולי ישראל חברי נשיאות מפעל הש"ס, במעונו של הגאון רבי עמרם זקס שליט"א ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק.

קרא עוד:

[postim]

אל האסיפה הגיעו כל גדולי הרבנים וראשי הישיבות ברחבי הארץ, ובראשם נשיא המפעל כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א, תחילה עלה האדמו"ר לבית המארח הגר"ע זקס שאגב מחובר בחודשים האחרונים לחמצן, האדמו"ר התעניין בשלומו ובירכו בברכת רפואה שלימה במהרה, הגר"ע זקס התעקש לרדת לאסיפת הנשיאות שנערכה בחדר השיעורים שלו, לשם הובא בלון חמצן.

את חדר השיעורים פיארו מרנן ורבנן גדולי ישראל: נשיא המפעל האדמו"ר מצאנז, מרן הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', מרן הגר"ח קנייבסקי, מרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ, מרן הגרב"ד פוברסקי ר"י פוניבז', שליט"א.

והרבנים הגאונים: רבי ברוך מרדכי אזרחי ר"י עטרת ישראל, רבי יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, רבי אליהו שמואל שמרלר ר"י צאנז, רבי חיים וואזנר ראב"ד זכרון מאיר, רבי נחום רוטשטיין ר"י נזר התורה, רבי עמרם זקס, רבי דב לנדא ורבי משה הלל הירש ראשי ישיבת סלבודקה, רבי חיים פיינשטיין ר"י בית יהודה, רבי אברהם גניחובסקי מר"י טשעבין, רבי מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ, רבי נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, רבי אברהם הכהן קוק רב העיר רחובות, רבי חיים שמרלר ר"י אורייתא, שליט"א

לראשונה ובאורח נדיר ישב הגר"ח קנייבסקי למעלה מ-20 דקות באסיפה, במהלכה דנו בתוכנית הלימודים והמבחנים לשנת תשע"ג.

הגאון רבי אברהם גניחובסקי שליט"א מר"י טשעבין אשר הגיע במסירות נפש למרות מחלתו, נשא מדברותיו בפני חברי הנשיאות, והעיד כי סייר במבחן האחרון, ובא בעצם לחזק את הנבחנים אך יצא מחוזק ונפעם מכמות הנבחנים וידיעותיהם המפליגות בש"ס.

הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א ר"י אורייתא ומצוות הבוחנים במפעל, הציג בפני חברי הנשיאות מספר שאלות שנשלחו על ידי הנבחנים, להכרעת מרנן ורבנן חברי הנשיאות.

התרגשות מיוחדת עוררה הופעתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שבצאתו חלף על פני הגר"א גניחובסקי וביקש להתעניין על מצב בריאותו, ולאחר מכן בירכו בחום ובדמעות שיתרפא בקרוב ממש ויעמוד מחוליו כאחד האדם.

בסיום האסיפה הפצירו ראשי ישיבת סלבודקה הגאון רבי דוב לנדאו והגאון רבי משה הלל הירש, באדמו"ר מצאנז שליט"א שיעלה לבקר בהיכל הישיבה כשהם מצטרפים לביקור המרשים ומציגים את פרי הילוליהם בפני האדמו"ר שהתרגש מהמחזה של מאות בחורי ישיבה שוקדים על תלמודם.

צילום: שוקי לרר JDN 

אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (1) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (2) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (3) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (4) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (5) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (6) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (7) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (8) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (9) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (10) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (11) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (12) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (13) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (14) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (15) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (16) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (17) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (18) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (19) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (20) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (21) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (22) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (23) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (24) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (25) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (26) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (27) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (28) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (29) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (30) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (31) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (32) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (33) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (34) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (35) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (36) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (37) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (38) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (39) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (40) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (41) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (42) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (43) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (44) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (45) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (46) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (47) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (48) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (49) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (50) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (51) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (52) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (53) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (54) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (55) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (56) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (57) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (58) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (59) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (60) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (61) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (62) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (63) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (64) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (65) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (66) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (67) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (68) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (69) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (70) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (71) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (72) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (73) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (74) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (75) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (76) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (77) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (78) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (79) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (80) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (81) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (82) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (83) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (84) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (85) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (86) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (87) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (88) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (89) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (90) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (91) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (92) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (93) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (94) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (95) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (96) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (97) אסיפה מפעל הש''ס בישיבת סלבודקה (98)