דמעות של רגש ושמחה זלגו מעיני ההמונים שגדשו את היכל 'יד אליהו' • בזה אחר זה עלו מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל לבימת הכבוד • ראש הישיבה סיים את הש"ס, הגר"ח קנייבסקי אמר את הקדיש, לאחר מכן נשאו דברים פוסק הדור בעל שבט הלוי, מרן ראש הישיבה, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ והאדמו"ר מבעלזא • סיקור וגלריה מרהיבה

בהתרגשות רבה ובהתרוממות הרוח חגגו אתמול כרבבה מנבחני ארגון 'דרשו' ובני משפחותיהם את מעמד הסיומים בתוכניות 'דרשו' – קנין ש"ס, קנין הלכה, ן'דרשו בני הישיבות'.

קרא עוד:

[postim]

אלפי בני תורה חכמים וגאונים גדשו את היכל 'יד אליהו' בתל אביב, המעמד נפתח כשהמנחה ר' שלמה רוזנשטיין הזמין את הגר"י אפרתי נאמן בית מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לשאת דברים לזכרו ומתורתו של פוסק הדור שעזבנו לאנחות אך לפני ימים מספר.

ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שליט"א נשא דברים לאחר מכן בהם: הגמרא אומרת ל מי שמסיים ש"ס עבידנא יומא טבא לרבנן, כאן מאות אלפים סיימו ואפשר לומר עבידנא יומא טבא לכלל ישראל, כמו כן המשיך והפליג בשבחו של הארגון ופעולותיו הברוכים להגדיל תורה ולהאדירה.

עוד נשאו דברים הגאון רבי מרדכי חדש ר"י אור אלחנן, אחריו הרב דוד הופשטטר נשיא ומייסד הארגון, הגאון רבי אהרן פלדמן ר"י נר ישאל בבולטימור ארה"ב, לאחמ"כ נשמע קולו של הרב ירמי' דמן מרגש בלחן הבעלזאי המרטיט 'צמאה לך נפשי'.

התרגשות אחזה בקהל כשמרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל שליט"א עלו לבימת הכבוד בזה אחר זה, מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ח קנייבסקי, כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ, כ"ק אדמו"ר מבעלזא, מרן הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגר"י אדלשטיין רבה של רמת השרון, הגר"א פינקל ר"י מיר – ברכפלד, ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, כ"ק אדמו"ר מבאיאן, כ"ק אדמו"ר מפינסק קרלין, כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ, שליט"א.

ביראת כבוד בחיל ורעדה האזן קהל ההמונים לסיום הש"ס מפיו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, והמשתתפים נעמדו על רגליהם כשמרן הגר"ח קנייבסקי פתח באמירת הקדיש הגדול, עם סיום אמירת הקדיש פצחה התזמורת בשירה אדירה לכבוד השמחה כשעל כולה נצח המלחין האגדי ר' חיים בנט ואתו עמו בנו רובי בנט.

בקשב רב האזין הקהל לדבריו של כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי, בפתח דבריו אמר: "אני רוצה להזכיר את, ידידי החשוב הידיד של כל עם ישראל מוה"ר רבי דוד הופשטטר שליט"א, הוא מקיים בעצמו 'בכל מאודך' בכפליים. הוא מזכה מגבה ומעודד את מי שמקיים 'בכל מאודך' וגם מקיים בעצמו בכל מאודך לכבוד התורה הקדושה.

אחריו עלה אל הדוכן מרן ראש הישיבה בעל אילת השחר, שהעריף מברכות קודשו על הקהל הקדוש, "אנחנו צריכים להגיע למדרגה כזאת שלא רק לחיות ולקיים מצוות, אלא שהתכלית יהיה גם ללמוד תורה".

אחריו עלה אל דוכן כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א שהטריח עצמו והגיע מצפת הרחוקה, האדמו"ר פתח ואמר: אנו מציינים היום את השתתפות בשמחה של מצווה לגומרה של תורה, הכינוס של ארגון 'דרשו' של רבי דוד הופשטטר שליט,א חז"ל אומרים על הכתוב "ה' עוז" שאין עוז אלא תורה, ובשמו של הארגון 'דרשו ה' ועוזו' אנו למדים על כך שדורשים ללמוד את התורה. ויה"ר שיקוויים בנו ההמשך "ה' יברך את עמו בשלום".

אחריו נקרא אל הדוכן כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א שנשא דברים קצרים בלשון הקודש: "היום הזה גדול ונשגב לנו ליהודי אר"י וחו"ל אשכנזים ספרדים חסידים ופרושים, גדולים עם קטנים זקנים עם נעריםף בעלי בתים ובני ישיבה שלומדים ומסיימים את כל הש"ס".

הקהל עמד עם רדתם של גדולי ישראל ומחה כפיים בהתרגשות, ופצחו בריקודים סוערים לכבוד המעמד ולכבוד התורה ולומדיה.

צפו בגלריה מרהיבה מהמעמד המרומם לכבודה של תורה, הערשל רובינשטיין • די וואך

סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (1) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (2) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (3) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (4) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (5) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (6) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (7) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (8) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (9) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (10) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (11) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (12) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (13) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (14) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (15) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (16) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (17) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (18) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (19) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (20) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (21) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (22) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (23) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (24) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (25) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (26) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (27) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (28) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (29) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (30) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (31) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (32) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (33) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (34) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (35) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (36) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (37) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (38) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (39) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (40) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (41) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (42) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (43) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (44) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (45) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (46) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (47) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (48) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (49) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (50) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (51) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (52) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (53) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (54) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (55) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (56) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (57) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (58) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (59) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (60) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (61) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (62) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (63) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (64) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (65) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (66) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (67) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (68) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (69) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (70) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (71) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (72) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (73) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (74) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (75) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (76) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (77) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (78) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (79) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (80) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (81) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (82) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (83) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (84) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (85) סיום הש''ס של ארגון 'דרשו' באצטדיון 'יד אליהו' (86)