סיום הש"ס הגדול בעולם • גלריה מס' 3

בגלריה הנוכחית: בימת הכבוד, הנאומים מפי כ"ק אדמו"רים מנובמינסק וצאנז קלויזנברג, והרבנים הגאונים: רבי שמואל קמינצקי ר"י פילדלפיה, רבי יצחק שיינר ר''י קמניץ, רבי יעקב הלל ר''י אהבת שלום, רבי דוד אלעווסקי, רבי יששכר פראנד, והרב ישראל מאיר לאו רבה של תל אביב יפו, שליט"א. כמו כן סיום הש"ס על ידי הנגיד שוטנשטיין והריקודים לאחר הסיום
 • מהילדות המאושרת ועד הרגע הנורא מכל

  תוכן מקודם

 • 8 ילדים מבקשים עזרה: נשארנו לבד בלי אמא

  תוכן מקודם

 • צפו: מרן שר התורה מתפלל על שמות התורמים לועד הרבנים

  תוכן מקודם

 • קיום מצוות שמיטה בהידור: לא שכירות. לא שותפות. בעלות אמיתית!

  תוכן מקודם

צילומים: יוסי גולדברגר JDN

סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - בימת הכבוד (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - נאום (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר שמואל קמינצקי ר''י פילדלפיה נואם (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר שמואל קמינצקי ר''י פילדלפיה נואם (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר שמואל קמינצקי ר''י פילדלפיה נואם (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר שמואל קמינצקי ר''י פילדלפיה נואם (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר שמואל קמינצקי ר''י פילדלפיה נואם (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - האדמו''ר מנובמינסק נואם (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי דוד אלעווסקי נואם (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי דוד אלעווסקי נואם (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי דוד אלעווסקי נואם (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - הגאון רבי מלכיאל קוטלר ר''י לייקווד נואם (19) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (1) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (2) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (3) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (4) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (5) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (6) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (7) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (8) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (9) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (10) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (11) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (12) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (13) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (14) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (15) סיום הש''ס והריקודים על בימת הכבוד (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (3) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (4) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (5) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (6) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (7) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (8) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (9) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (10) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (11) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (12) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (13) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (14) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (15) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (16) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (17) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (18) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (19) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (20) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (21) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (22) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (23) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (24) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (25) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (26) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (27) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (28) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (29) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (30) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (31) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (32) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (33) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (34) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (35) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (36) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (37) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (38) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (39) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (40) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (41) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (42) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (43) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (44) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (45) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (46) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (47) סיום הש''ס הגדול בעולם - הריקודים לכבודה של תורה (48) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר יששכר פראנד נואם (1) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר יששכר פראנד נואם (2) סיום הש''ס הגדול בעולם - הג''ר יששכר פראנד נואם (3) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (1) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (2) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (3) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (4) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (5) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (6) הגאון רבי יצחק שיינער ר''י קמניץ ירושלים נואם (7) הגאון רבי יעקב הלל ר''י אהבת שלום ירושלים נואם (1) הגאון רבי יעקב הלל ר''י אהבת שלום ירושלים נואם (2) הגאון רבי יעקב הלל ר''י אהבת שלום ירושלים נואם (3) הגאון רבי יעקב הלל ר''י אהבת שלום ירושלים נואם (4) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (1) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (2) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (3) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (4) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (5) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (6) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (7) אורח הכבוד הרב ישראל מאיר לאו נואם (8) החזן יצחק מאיר הלפגוט בקטע חזנות (5) החזן יצחק מאיר הלפגוט בקל מלא רחמים (1) החזן יצחק מאיר הלפגוט בקל מלא רחמים (2) החזן יצחק מאיר הלפגוט בקל מלא רחמים (3) החזן יצחק מאיר הלפגוט בקל מלא רחמים (4) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (1) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (2) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (3) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (4) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (5) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (6) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (7) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (8) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (9) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (10) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (11) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (12) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (13) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (14) האדמו''ר מצאנז קלויזנבורג בקבלת עול מלכות שמים ודברות קודשו (15)

Share on email
שתפו במייל

כתבות קשורות

חיים יוסי בנט והערשי רוזנבאום במחרוזת סוחפת במיוחד
כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים • תשליך בחצה"ק זוטשקא
הרב פסח שארף בלחן חדש בביצוע ילד הפלא: "שבת קודש"
וְאַנְוֵהוּ • האדמו"ר מנאראל בבחירת ד' מינים
רבבות ישראלים ב-500 מניינים פתוחים של שלוחי חב"ד • צפו
שְׁמַע קוֹלֵנוּ • הגרי"מ ארלנגר בתפילה בשריד בית מקדשנו
עשי"ת: מרן הגר"ח קנייבסקי בבדיקת ד' מינים
וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר • האדמו"ר ממודז'יץ בכיסוי הדם
זֶה כַּפָּרָתִי • האדמו"ר מפרמישלאן במנהג הכפרות
כִּי חָפֵץ חֶסֶד הוּא • תשליך בחצה"ק נדבורנה
יִכְבּוֹשׁ עֲוֹנוֹתֵינוּ • תשליך בחצה"ק נדבורנה ירושלים
ראש ישיבת הרשב"י מסר שיחת הכנה ליום הכיפורים • גלריה
אב"ד סאנטוב בביקור אצל גאב"ד ירושלים • גלריה
הרב יוסף חיים אוהב ציון בעניני יוהכ"פ וסגולות ליוהכ"פ • צפו
כַּפֹּת תְּמָרִים • ראב"ד ירושלים בבדיקת לולבים
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
מִי קֵל כָּמוֹךָ • תשליך בחצה"ק פרמישלאן
הכנה ליום הכיפורים: הגרב"ד פוברסקי מסר שיחה בישיבת שיח יוסף

תגובה אחת

סגור לתגובות.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו