Hadas Parush/Flash90

דוח המבקר: פערים גדולים בהנחות שנותנות חברות הדלק בתחנות

ארבע חברות הדלק הגדולות מחזיקות ב-77% מהתחנות בארץ ומוכרות דלק במחירים גבוהים מהתחנות הקטנות. כבר 9 שנים שהממשלה מעכבת מהלך לפתיחת תחנות דלק חדשות שיתחרו בשחקניות הגדולות

כתבות נוספות בנושא:

מדהים: מכונית מעופפת השלימה נסיעת מבחן בין-עירונית • צפו
בהוראת הנשיא: ריסקו שורה של רכבי יוקרה, בהם מקלארן נדירה • צפו
הזוי: הנהג מצא לו דרך לעקוף את הפקק בכביש • צפו
חודש שביעי ברציפות: מחיר הדלק יעלה ב-7 אגורות החל מיום שני בחצות
 • ראש הישיבה בברכה מפתיעה: "וכל התורמים יזכו לפרנסה ברווח ובנקל!"

  תוכן מקודם

 • "לא מאחלת לאף אחד להרגיש אובדן" כלה צעירה משתפת.

  תוכן מקודם

 • "מתביישת לבקש" כלה צעירה עומדת להינשא בחוסר כל.

  תוכן מקודם

 • ציפרלקס? יתכן ומגיע לך הרבה כסף!

  תוכן מקודם

בסוף שנת 2019 היו על כבישי ישראל כ-3.65 מיליון כלי רכב, ו-1,209 תחנות תדלוק ציבוריות המספקות דלק ושירותים נלווים. 927 מהן – כ-77%, בבעלות ארבע חברות הדלק הגדולות. כדי לקדם תחרות במחירי הבנזין והסולר החליטה הממשלה בשנת 2011 על פעולות לקידום התחרות בענף. משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות האלה וכן את הפיקוח הממשלתי על השירותים בתחנות התדלוק.

מנובמבר 2019 עד פברואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשו משרד האנרגיה, רשות התחרות ורשות מקרקעי ישראל לקידום התחרות במחירי הדלק בתחנות התדלוק הציבוריות, וכן את פעולות הפיקוח: של משרד האנרגיה על איכות הדלק; של משרד הכלכלה על כמות הדלק שסופק ללקוחות; ועל שירותים מסוימים שהתחנות מספקות, לרבות הנגישות לאנשים עם מוגבלות. בבחינה שערכה רשות התחרות בשנת 2015 היא העלתה כי מתוך 715 תחנות תדלוק עירוניות היו 360 תחנות שמשווקות בנזין אשר אזור התחרות שלהן נמצא כריכוזי, באזור התחרות של 309 מהן לא נמצא מתחרה קטן, ובאזור התחרות של 297 מהן מוחזקת רק תחנת תדלוק אחת על ידי אחת מחברות הדלק. בביקורת נמצאו הבדלים בהנחות על מחיר הבנזין בין חברות דלק: על פי נתוני משרד האנרגיה לשנת 2016, כ-70% מתחנות התדלוק מכרו בנזין 95 ללא הנחה. בין החברות הגדולות שיעור התחנות שנתנו הנחה היה בין 8% ל-34% והיקף ההנחה היה בין 1 ל-5 אגורות לליטר. לעומת זאת, כמעט כל החברות הקטנות (המפעילות 55-9 תחנות תדלוק) נתנו הנחה, שגודלה היה בין 14 ל-25 אגורות לליטר.

על פי החלטת הממשלה מ-2011, נקבע יעד לשיווקם של 40 מגרשים לשם הקמת תחנות תדלוק ליזמים שאינם מוגדרים כגורם ריכוזי בענף. בביקורת נמצא כי עם זאת, במשך כעשור, לא הושלמו הפעולות הנדרשות לפי ההחלטה להשגת יעד זה. בנושא חוק משק הדלק נמצא כי בחלוף תשע שנים מאז החלטת הממשלה שעניינה הגברת התחרות במשק הדלק, טרם הושלמה הכנת טיוטת תזכיר חוק לתיקון חוק משק הדלק אותה נדרש לגבש שר האוצר בשיתוף עם משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, רשות התחרות ומשרד המשפטים להסרת חסמים בשוק הדלק והפעולות שעשו גופים אלה לא קידמו את התחרות בין תחנות התדלוק.

המפקח על היחידה למשקלות ומידות במשרד הכלכלה קבע שיש לבדוק את דיוק משאבות הדלק בכל תחנות התדלוק פעם בשנה. על פי נתוני היחידה למשקלות ומידות לסוף 2019, היחידה בדקה רק כ-58% מהמשאבות עד שנה מאז בדיקתן הקודמת. יתר התחנות (כ-42%) נבדקו לאחר יותר משנה.

בהיבטי הפיקוח על הדלק נמצא כי בשנים 2017 עד 2019 בוצעו 2,764 בדיקות אקראיות של סולר ובנזין בתחנות התדלוק, ונמצאו 64 סטיות מתקני הדלק ו-2 – מתקני גפ"ם. ב-16 מתוך 64 המקרים שבתחום איכות הדלק חלפו יותר מ-10 ימים עד לפרסום באתר האינטרנט של משרד האנרגיה על הימצאות הסטייה. עוד נמצא כי אין הסדרה של נושא הבדיקות למתקני מילוי אוויר והמעקב התקופתי אחר תקינותם. לפיכך, קיים קושי להבטיח כי מילוי האוויר בצמיגים מתאים לדרישות מילוי האוויר של יצרן הרכב.

מתלונות של אנשים עם מוגבלות למשרד מבקר המדינה עולה שלא ניתן להם מענה מספק לצורכיהם בתחנות התדלוק. כמו כן, תכנית העבודה של הנציבות לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות לא כללה בדיקות נגישות בתחנות תדלוק בשנים 2017 עד 2019; וכן לא אותרו בדיקות או חקירות של הנציבות משנים קודמות בעניין זה

לצד אלו, נמצא כי בשנים 2011 עד 2019 נוספו 120 תחנות תדלוק שמופעלות על ידי חברות קטנות, לעומת הוספה של 9 תחנות תדלוק של החברות הגדולות.

מבקר המדינה מציין בין היתר בהמלצותיו כי על הגופים המאסדרים להיערך לאסדרת פעילותן של תחנות התדלוק והשירותים שהן אמורות לספק ולפעול לתיקון הליקויים שעלו בדוח זה – כל זאת כדי להמשיך ביצירת התנאים לשוק תחרותי, ללא מונופולים וקבוצות ריכוז, כדי להפחית את יוקר המחיה למען הצרכן.

הטיפול בתחנות תדלוק פירטיות ובתחנות תדלוק פנימיות- ביקורת מעקב

בשנת 2013 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא הטיפול בתחנות תדלוק פירטיות ובתחנות תדלוק פנימיות. תחנות התדלוק הפירטיות עלולות לחשוף את הציבור לסיכונים בתחום הבטיחות, הבריאות, הסביבה והתחבורה, והן גורמות למדינה הפסדים כספיים בשל אי-תשלום מיסים. קיימות בישראל גם מאות תחנות תדלוק המשרתות קבוצה סגורה של לקוחות (תחנות פנימיות). בחודשים ינואר עד מרץ 2020 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיהן של הרשויות הממשלתיות לתיקון הליקויים המרכזיים שצוינו בדוח הקודם.

תיאום בפעולות הפיקוח – בדוח הקודם צוין כי נוכח ביזור סמכויות האכיפה בתחום תחנות התדלוק והאחריות המיניסטריאלית של משרד האנרגיה בנושא משק הדלק, על משרד האנרגיה להוביל את המאבק נגד תחנות תדלוק פירטיות בשיתוף כלל גופי הפיקוח הנוגעים בדבר. ליקוי זה תוקן באופן חלקי. בביקורת המעקב עלה כי לא מתבצע מהלך יזום, סדור ועתי להובלת המאבק נגד תחנות התדלוק הפירטיות והטיפול בסוגיה נעשה על ידי מספר גופי פיקוח ואכיפה (משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, המשרד לביטחון הפנים, משרד הפנים, משטרת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, הרשויות המקומיות והוועדות לתכנון ולבנייה) בתיאום חלקי, כך שכיום אין מיפוי עדכני להיקפי התופעה.

נהלים – בדוח הקודם צוין כי משרד האנרגיה לא קבע נוהל עבודה לאכיפת חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) ולא נקבעו פעולות שעל פקחי המשרד לבצע למניעת אספקת דלק לתחנת תדלוק פירטית כשמגלים תחנה כזו. ליקוי זה לא תוקן. ממצאי ביקורת המעקב מעלים שמשרד האנרגיה טרם קבע נהלים לפעולות אכיפה לפי חוק זה.

תכנית עבודה והכשרת כוח אדם – בדוח הקודם צוין כי למשרד האנרגיה אין תכנית עבודה הכוללת יעדים ברורים לפעולות אכיפה יזומות נגד ספקי דלק של תחנות פירטיות ולסגירת תחנות אלה. המשרד לא הכשיר את עובדיו לפיקוח על תחנות תדלוק פירטיות. ליקוי זה תוקן באופן חלקי. בתגובתו ממרץ 2020 מסר משרד האנרגיה כי בשנת 2019 בוצעו למפקחי וחוקרי האגף הכשרות בתחום האכיפה ובתחום הביקורת. עוד ציין כי בשנת 2020 תתבצע הכשרה נוספת למפקחים בנושא חקירות, תיעוד ראיות תשאול ועוד.

מאגר נתונים משותף – בדוח הקודם צוין כי לגופי הפיקוח אין מסד נתונים על תחנות תדלוק פירטיות ותחנות תדלוק פנימיות המוכרות דלק לציבור, והעברת המידע על תחנות אלו מיחידות השדה למַטֶה לוקה בחסר. ליקוי זה לא תוקן. עדיין לא הוקם מאגר נתונים שנחוץ להצגת תמונת מצב מעודכנת ואחודה, אשר יסייע לגופי הפיקוח ומקבלי ההחלטות האחרים לגבש תכניות פעולה לשם המאבק נגד תחנות תדלוק פירטיות.

פעילות אכיפה יזומה על ידי רשות הארצית לכבאות והצלה – בדוח הקודם צוין כי לרשות הארצית לכבאות והצלה אין מידע על תחנות תדלוק פירטיות וכי היא לא מבצעת ביוזמתה ביקורות בתחנות התדלוק האלה. ליקוי זה לא תוקן. טרם נקבעו הדרכים להעברת המידע על תחנות תדלוק פירטיות מכלל הגורמים המפקחים לרשות הארצית לכבאות.

עיצום כספי על ספקי דלק לתחנות פירטיות – בדוח הקודם צוין כי במשך תקופה של כשנתיים, בעת שכ-100 תחנות פירטיות פעלו, הטיל מינהל הדלק רק ארבעה עיצומים כספיים, אך לא גבה אותם; הלשכה המשפטית במשרד האנרגיה הפסיקה את הטיפול בגביית 22 עיצומים כספיים שהוטלו בשנים שלפני מועד סיום הביקורת הקודמת; מינהל הדלק לא הפעיל את הסמכויות שלו נגד גופים המוכרים או מספקים דלק לתחנת תדלוק פירטיות. ליקוי זה לא תוקן. משרד האנרגיה טרם קבע נוהל להטלת עיצומים כספיים על מי שמוכר או מספק דלק לתחנות תדלוק פירטיות, וגם טרם קבע נוהל לגביית הכספים בגין עיצומים שהוטלו עליהם.

אחסון ציוד מוחרם – בדוח הקודם צוין כי משרד האנרגיה ייעד תקציב לפעולות אחסון ציוד ודלק מוחרמים מתחנות תדלוק פירטיות עד שנת 2006, והחל משנת 2007 הפסיק את התקצוב למטרה זו. בעקבות זאת הפסיקו גורמי האכיפה להרוס תחנות תדלוק פירטיות. ליקוי זה תוקן באופן חלקי. טרם נמצא פתרון לאחסון ציוד מוחרם מתחנות תדלוק פירטיות אשר הוקמו על קרקע שאינה בבעלות המדינה, הדבר גורר קשיים בפעולות האכיפה נגדן.

תחנות תדלוק פנימיות – בדוח הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי על משרד האנרגייה לבדוק את איכות הדלק בתחנות אלה, וכי אין בידי שום גורם מסד נתונים מלא על תחנות תדלוק פנימיות. ליקוי זה לא תוקן. משרד האנרגיה אינו בודק את איכות הדלק בתחנות תדלוק פנימיות והוא לא הקים מאגר מידע על פרטי תחנות תדלוק פנימיות כדי שיסייע לו וליתר גופי הפיקוח בפעולות הפיקוח.

לחיוב יצוין בנושא אגף הפיקוח במשרד האנרגיה כי מספר הפקחים באגף האכיפה של משרד האנרגיה גדל מ-15 פקחים בשנת 2013 ל-26 פקחים בשנת 2020.

משרד מבקר המדינה מעיר כי תחנות תדלוק פירטיות המצויות באזורים מאוכלסים הן סכנת בטיחות שעלולה להביא לידי אובדן חיי אדם, ולכן גופי הפיקוח נדרשים למצות עד תום את פעולות המניעה והאכיפה נגד התופעה. לשם כך חשוב שגוף מרכזי ינהל את המאבק בה. על משרד האנרגיה לפקח על תחנות התדלוק הפנימיות ולהבטיח שבידיו הכלים הנדרשים לבדיקת איכות הדלק בהן. נחוץ שמשרד האנרגיה יקים מאגר מידע לתחנות התדלוק הפנימיות לצורך ניהול הפיקוח, וכן מומלץ כי משרד האנרגיה יפרסם את ממצאי הבדיקות של איכות הדלק בתחנות האלה ואת רשימת התחנות שאינן משתפות פעולה איתו.

כתבות קשורות

מדהים: מכונית מעופפת השלימה נסיעת מבחן בין-עירונית • צפו
בהוראת הנשיא: ריסקו שורה של רכבי יוקרה, בהם מקלארן נדירה • צפו
הזוי: הנהג מצא לו דרך לעקוף את הפקק בכביש • צפו
חודש שביעי ברציפות: מחיר הדלק יעלה ב-7 אגורות החל מיום שני בחצות
בלאגן במשרד הרישוי: "שירות לקוי, מטעים אזרחים"
להרגיש את האיכות וליהנות מהיוקרתיות של טויוטה קאמרי
חודש רביעי ברציפות: מחיר הדלק עולה הלילה בחצות
מפחיד: הרכב נתקע בעוצמה בילד שרכב על האופניים • צפו בתיעוד
בפרויקט הנדסאי מורכב: כך תיראה תחנת רכבת השלום החדשה
מערד לתל אביב ללא רמזורים
המונופול של אגד נשבר: סופרבוס תפעיל תחבורה ציבורית בירושלים
החברה שעשתה מהפכה בכל העולם מגיעה לישראל
מחליפים לפני שנתקעים: הכל על החלפת מצבר ברכב
נוסעים נגד כיוון התנועה - לראשונה בישראל - נתיבים עם כיווני תנועה מתחלפים
מסלולי מימון אפשריים לרכב חדש או משומש
דוח המבקר: פערים גדולים בהנחות שנותנות חברות הדלק בתחנות
נסיעת מבחן – סקודה סקאלה
עליה נוספת במחירי הדלק: מיום שלישי בלילה ליטר בנזין יתייקר ב-23 אגורות

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו