מסכים.גם חנויות שמפרסמות עצמם הפתוחים 24/7 ה"י,פונות לציבור מסוים שיעדיף לפרנס אותם.אלא שכשלא מצליחים לחקות את כח הקניה החרדי , שוברים את הכלים ויורדים להסתה.