כתבה פסימית ביותר, לא משקפת בהכרח את המציאות, בימים אלו צריך להרבות בהגברת האחדות ולא להוסיף לשנאה, מאכילים את הקוראים בהפחדות וניכור (סגנון חיים ולדר). חבל!