מערכת JDN - כל הכתבות

article placeholder

לרגל ה' אב – יום ההילולא התל"ט של רבינו האריז"ל זי"ע, אנו מביאים לכם פרק מכתבה נפלאה על העיר צפת שהתפרסם במגזין "דורות"

צפת של מעלה "צפת מוכנת ומזומנת להשיג בה סוד עומקה של תורה, ואין אויר זך בכל ארץ ישראל כאויר צפת" - כותב המקובל האלוקי בעל החסד לאברהם זי"ע * קוי הוד לאדמת קודש...