השבת שחלפה: ההנהגות המיוחדות בבעלזא ובצאנז, וההתבטאות המפתיעה של הראש ישיבה

שבת מחוץ לקו האש: האדמו"ר מבעלזא הורה להעמיד יין לתושבי אשדוד ורקד בניגון 'וכל קרני רשעים אגדע', בצאנז אמרו בהוראת האדמו"ר פרקי תהילים לאחר מוסף, הרב שטיינמן: הקב"ה יכול להפחיד גם את תושבי ירושלים ובית שמש מה שנגזר – נגזר, שעות לאחר מכן נורה טיל לעבר ירושלים