קנדה: בית חב"ד בטורנהיל עלה באש • ספרי התורה לא ניזוקו

רב הקהילה ושליח חב"ד הרב חיים הילדסהיים אמר לכתב JDN במקום, 'בניסי ניסים ספרי התורה אשר היו בארון הקודש בבית הכנסת לא נפגעו ולא ניזוקו כלל, דבר שהינו פלא גדול ועצום כאשר כל המבנה מסביב נחרך כולו ו המבנה וכל אגפיו יצאו מכלל שימוש, וספרי התורה לא ניזוקו בכלל'