יישר כח כמה נכון ואמת, לחנך את בנינו ולאהוב אותם ללא נגיעות ופניות אישיות.
כה לחי וחיילכם לאורייתא