ימי הרחמים הסליחות: משהו באוירה הכללית משתנה, כולנו מתנהגים ומתנהלים אחרת, כשהשיא: תפילות הסליחות המרגשות

כבר שנים שהרב אליהו ליפשיץ והרב אהרן גלצר, עובדים על הוצאת מהדורה מבוארת של הסליחות. בשנה שעברו הוציאו מהדורה מבוארת "נפש מרדכי" כמנהג ליטא, והשנה הם חונכים מהדורה מבוארת גם כמנהג פולין. אליהו ליפשיץ ירושלמי מלידה, נצר למשפחה ירושלמית וותיקה, נין לסופר סת"ם המפורסם ר' נתנאל סופר, וכיום, משמש כר"מ בישיבת ברכת משה. אהרן גלצר אף הוא נצר למשפחה ירושלמית וותיקה, דודי אביו הם הרבנים הרב יעקב יהושע וולפא ואחיו הרב יהודה וולפא הרב של ראשון לציון, ומשפחתו בקשרי נישואין עם הגאונים הרבנים קוטלר, פברשטיין ושמואלביץ.

הצורך העז בביאור הסליחות מורגש היטב בציבור, והוא הגורם לכך שיצאו בשנים האחרונות מהדורות רבות של סליחות מבוארות. בין המהדורות השונות בולטת מהדורת "נפש מרדכי"  ביתרונות הבאים המעמידים אותה בראש מהדורות הסליחות:

א. פתיחה קצרה המציגה את נושא הפיוט – למתפלל אין אפשרות תוך כדי התפילה להבין את כל מילות הפיוט, ולכן הוא יכול לדעת עוד לפני אמירת הפיוט את התכנים המרכזיים של הפיוט.

ב. פירוש מלא ומדוייק של הפיוטים – פירוש הפיוט ללא מליצות מתוך כוונה למסור למתפלל את הכוונה המדוייקת, ככל האפשר, של הפייטן.

ג. עיצוב חדש וקפדני של הסליחות, עיצוב המאפשר למתפלל לשפוך את שיחו לפני בורא העולם.

ד. עיצוב הפיוט בצורה שנכתב על ידי הפייטנים, הפיוט מורכב משורות ובתים, והעיצוב במהדורה זו שומר על שורות הפיוט ועל בתיהם. עיצוב זה מאפשר למתפלל להבין בעצמו חלקים גדולים מהפיוט ללא צורך בביאור נוסף.

ו. מבואות לסליחות – מבוא מעמיק ולמדני, המבאר את המשמעות שחכמנו נתנו לסליחות, את מבנה הסליחות, את החלוקה הפנימית בתוכה, את י"ג מידות הרחמים ואת הוידוי. לימוד מבוא זה מעצים את יכולת התחינה של המתפלל.

חלק מהיתרונות הללו נמצאים במהדורות השונות, אך כנראה שמהדורה זו היא היחידה שיש בה את כל היתרונות גם יחד.

מחיר: 50 שקלים. להשיג בחנויות הספרים