הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר בשיעור מיוחד על ההגדה. צילום: משה נחמן ושמעון ברדי.