ממתק לחג עם הרב נחמיה וילהלם שליט"א שליח חב"ד בנגקוק - תאילנד

בפורים תשל"ו נסעו כמה חבדניקים צעירים במשאית צבאית לשכם לחלק משלוחי מנות לחיילי צה"ל. בסמוך לעיר שכם נתקלו בהמון ערבי פרוע החוסם את דרכם, על הדרך הקימו מחסום אבנים שמנע את המשך הנסיעה והערבים מיידים אבנים על המשאית. כשראו החיילים את המצב הודיעו לחבדניקים שחוזרים אחורה אבל השלוחים התעקשו שצריכים להמשיך הלאה, כשאחד הבחורים איים שאם לא ימשיכו כולם יחד, הוא ירד מהרכב וילך ברגל, התרצו החיילים להמשיך בנסיעה, הנהג הגביר מהירות ופרץ את המחסום, הערבים מצדם המשיכו להמטיר אבנים על המשאית, החיילים ירו עם נשקם להבריח את הפורעים, בסופו של דבר הגיעו השלוחים למחנה החיילים כשהם שלמים. החיילים שאלו אותם מאיפה שאבתם כזה ביטחון, ענו הבחורים שמכיוון שמוטלת עליהם שליחות של הרבי, הם רגועים שבוודאי לא יאונה להם רע.
כשחזרו לירושלים דיווחו למזכיר של הרבי על כל הסיפור.
למחרת בהתוועדות פורים , הרבי התייחס לענין בצורה מיוחדת.
הוא תיאר את הסיפור שקרה והשווה אותו לסיפור המגילה, שמרדכי היהודי "לא יכרע ולא ישתחווה" אל מול המן, עד ש"נפל פחד היהודים עליהם".
**
ביום השביעי של חג הפסח אנחנו מציינים את קריעת ים סוף, אין ספק שקירעת ים סוף היתה אחד הניסים הגדולים שעם ישראל זכה בהם.
איך התחיל הנס מסופר שכשעם ישראל הגיעו אל הים וראו שאין לאן ללכת היה שם יהודי ששמו היה נחשון בן עמינדב והוא מסר את נפשו וקפץ אל הים וכך זכו כל עם ישראל לראות את הנס הגדול של קריעת הים,
אך נשאלת שאלה איך יכול היה נחשון להרשות לעצמו לקפוץ לים הרי הוא לא ידע שהים ייקרע ואם כן זו ממש התאבדות לקפוץ לים ומי התיר לו לקחת את חייו? אמנם זה היה לפני מתן תורה אבל גם אז כבר היו מחויבים בני נוח בשמירה על החיים ומה הניע אותו לעשות דבר כזה?
מוסבר על כך שנחשון ידע שכשהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים הוא אמר למשה "בהוציאך את העם ממצרים תעבודן את האלוקים על ההר הזה" ז"א שממצרים יוצאים והולכים להר סיני ולכן אמר לעצמו נחשון אם הקב"ה אומר ללכת להר סיני הולכים לשם בלי להתחשב בהפרעות יש בדרך פשוט הולכים וכשהלך כך זכה שאכן הים נפתח ובזכותו כל עם ישראל הצליחו להגיע ליעד.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים "ים" של בעיות שמפריעים להתקדם אל היעד אבל אם נדע להציב בפני עצמנו את המטרה ונזכור לאן אנחנו צועדים נקפוץ פנימה ונגלה ששום דבר לא עוצר יהודי בדרך להתקרבותו לקב"ה.
יהי רצון שהקב"ה כבר יקרע לנו את ים הגלות ויוביל אותנו לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.

חג שמח ושבת שלום
הרב נחמיה וילהלם