.

ר' משה וויטבסקער – ספר חדש רואה אור, ובו תולדות המשפיע ואיש המסירות נפש הרה"ח ר' משה וישצקי ע"ה, אשר פעל לחיזוק היהדות והחסידות, בברית המועצות תחת הדיכוי הקומוניסטי וארץ הקודש, על פי הוראות אדמו"רי חב"ד. הספר יוצא לאור ביוזמת הרב פנחס וישצקי שליח הרבי בדונייצק – קייב, וחולק בפריז, בחתונת בנו הת' משה וישצקי עב"ג בת השליח בפריז הרב מענדל אזימוב.

המשפיע ר' משה וישצקי היה מקושר אמיתי, אשר כל מעשיו היו לאור הוראות אדמו"רי חב"ד ומסכת חייו מהווה פסיפס זוהר של מסירות נפש, שזור בהשפעה תמידית על הכלל; פסיפס חי, שופע וגדוש בעשייה למען הכלל והפרט בכל מקום, בכל עת ובכל תנאי. דברי ימי חייו משתרעים על פני תקופות רבות ומכילים פרקי היסטוריה חסידיים אשר זהרו באש יוקדת בתוך הגיהינום הסובייטי.

בספר תגליות רבות ובהם אגרות והוראות אדמו"רי חב"ד שנשלחו לרוסיה בתקופת הקומוניסטים, וגם תצלום המכתבים המוצפנים ששלח הרב וישצקי אל אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. לצד אלו נחשפים פרטים רבים על המאסר והגלות של הרב וישצקי מתוך מסמכים סודיים מארכיון הק.ג.ב., לצד זכרונות מפי בני משפחה ומכרים.

עורך הספר ר' שניאור זלמן ברגר, שופך אור על מידע מרתק הנפרש בהרחבה בספר החדש:

"הספר אשר לפניכם מתעד פרקי היסטוריה חסידיים מאלפים, בשפה קולחת ומותאמת לכל הגילאים. הספר אינו מהווה תיעוד היסטורי בלבד, אלא מלמד את הקורא על חיי מסירות נפש יהודיים-חסידיים בכלל ותיאורים מרתקים נשזרים בספר אודות פעילות עניפה למען חינוך הילדים והקמת מקוואות מחתרתיות, על ידי המשפיעים החשובים הרב משה וישצקי והרב ר' מענדל פוטרפאס, אשר פעלו יחד וללא חת, בעידוד הרבי מליובאוויטש".

הספר (371 עמודים) יגיע לחנויות בימים הקרובים, וניתן לרכישה באתר – חזק הוצאה לאור.