ממתק לשבת פרשת ואתחנן • צפו

ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם שליט"א שליח חב"ד בנגקוק - תאילנד

מסופר על רופא יהודי גדול שבא אליו חולה, ולאחר בדיקות, הרופא התייאש מלרפא אותו. הבעש"ט (הבעל שם טוב) הגיע בדיוק לאותו מקום, וביקשו ממנו לבוא אל החולה. הגיע הבעש"ט וטיפל בחולה עד שהבריא.

הרופא הגדול, שהתייאש קודם מהחולה, בא אל הבעש"ט ושאל אותו איך ריפא את החולה, שהרי הגידים שלו היו פגועים וכשהגידים פגועים, כבר אי אפשר לרפאם.

השיב הבעש"ט לרופא: "אתה הבנת את החולה ומחלתו באופן גשמי ואילו אני באופן רוחני. דע לך שיש לו לאדם רמ"ח (248) איברים ושס"ה (365) גידים, וכנגדם יש בתורה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. כשהאדם עובר עברה, נפגם הגיד או האיבר שלו שכנגד המצווה, ואם הוא עובר על הרבה מצוות לא תעשה, נפגמים אצלו הרבה גידים, הדם לא זורם בהם והוא נמצא בסכנה. אני דיברתי עם הנשמה של החולה, והנשמה שלו הסכימה לעשות תשובה, וכך האיברים והגידים של החולה באו על תיקונם ויכולתי לרפא אותו."

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על ההתגלות של הקב"ה לעם ישראל בהר סיני הקב"ה פתח במילים "אנכי ה' אלוקיך" יוצא שהאות הראשונה שבאמצעותה נוצר הקשר בין הקב"ה לעם ישראל היא האות א'.

מסופר שכאשר בעל התניא חיפש מלמד לבן שלו, הוא הזמין אליו אברך ואמר לו, לך יש מצווה לפרנס את משפחתך, לי יש מצווה של ושיננתם לבניך, בא נחליף אתה תלמד את בני ואני אעזור לך לפרנס את משפחתך. שאל המלמד את הרבי "איך אני צריך ללמד את הילד"

ענה לו הרבי מתחילים מלימוד א' ב' האות הראשונה א' בנויה מנקודה למעלה, נקודה למטה וקו באמצע, נקודה למעלה זה הקב"ה, נקודה למטה זה היהודי ומה שמחבר ביניהם זה קו של יראת שמיים.

כשנתבונן נראה שהאדם הוא גבול והקב"ה הוא אין סוף ואם כן לכאורה איך יכול להיווצר חיבור בין הגבול לבלי גבול, אלא שהקב"ה הבלתי מוגבל הזמין אותנו להתחבר אליו באמצעות התורה והמצוות שזה הקו שבין יהודי לקב"ה, כשיהודי מקיים מצווה הוא מגלה את החלק האינסופי שבתוכו – הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש כך הוא נהיה חלק מהא' האלוקית ומתאחד עם הקב"ה.

יהי רצון שנזכה תמיד להוסיף במצוות ומעשים טובים וכך נוכל להיות תמיד מחוברים לאין סוף ובזכות זה נזכה לגאולה אמיתית ושלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *