צילום: David Cohen/Flash90

סגולות ט"ו בשבט ראש השנה לאילן • הרב יוסף חיים אוהב ציון

סגולות ט"ו בשבט • מאת הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • שר התורה בהוראה מיוחדת לפורים: "וכך ראוי לכל אחד לנהוג"

  תוכן מקודם

 • המכתב שנשלח ממחלקת לב: "לילדים שלי אין אפילו תחפושת"

  תוכן מקודם

 • מתנות לאביונים לקופת העיר, בפועל במזומן, בו ביום

  תוכן מקודם

א.

חמישה עשר הוא אותיות שער שמחה, לרמוז שביום זה נפתחו לבני ישראל שערי שמחה והשפעות כל טוב, ויוכל ביום זה לקבל עצמו עול מלכות שמים ויהיה מוליד ועושה פירות בתורה ומצוות כל השנה. (ארון העדות)

ב.

מקובל מצדיקים שביום הזה הוא זמן שמסוגל להמשיך בנים כי האדם עץ השדה.(שער יששכר ואהבת ישראל)

ג.

יום ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה. (קדושת לוי בליקוטים)

ד.

מיום ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות מתרומם קרן הקדושה. (עבודת ישראל)

ה.

בט"ו בשבט הזמן מיועד לעשות תשובה ולתקן את כל הפגמים שיוריד השפעות טובות לכל בית ישראל, ויהיה השכינה שריא ביניהון. (פלא יועץ מארנאסטפייל)

ו.

מחצי החודש שהוא ט"ו בשבט מתחילים ימי הרחמים. (אוהב ישראל וצמח צדק)

ז.

מט"ו בשבא ואילך מתעורר הארת נס פורים ומתחיל הקב"ה לזרוק השבט (המקל) מידו כרחמיו וכרוב חסדיו . (תולדת אדם נעשכיז)

ח.

אילן בתאב"ש (עם התיבות) עולה עמלק במילוי וזה ר"ה לאלינות שאז מתחיל מחיית עמלק שהוא היצה"ר. (שפתי צדיק מפילץ)

ט.

ט"ו בשבט מסוגל לחידושי תורה, והגה"ק בעל אגלי טל אמר כי בכל שנה אחר ט"ו בשבט מרגיש שינוי לטובה בחידושי תורה שלו והוא יום להתחדשות. (חידושי הרי"ם ובספר ארץ צבי)

י.

בט"ו בשבט מקבלים חיות לכל השנה מאילנא דחיי. (בית אהרון מקרלין)

יא.

אילן בגימטריא אמ"ן לשון אמונה לרמז שיום זה מסוגל שיבא בו השרף הוא האמונה שבלב המצמיח פירות מצוות ומעשים טובים. (ייטב פנים)

יב.

ט"ו בשבט הוא זמן מסוגל לבקש על פירות טובים שהם זרע של קיימא בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות. (עטרת ישועה)

יג.

על ידי מנהג ישראל שאוכלים פירות בט"ו בשבט ומברכים עליהם מכניסים קדושה בכל הפירות שיהיו רק מסטרא דעץ חיים. (פרי צדיק)

יד.

וכן על ידי מנהג אכילת פירות מתקנים את כל האכילות שיהיו בקדושה. (פרי צדיק)

טו.

אכילת אתרוג בט"ו בשבט הוא סגולה לזכות לאתרוג נאה. (עוללת אפרים החדש)

טז.

יש שכתבו שהאוכל אתרוג בט"ו בשבט יזכה להשלים שנתו. (אוהל יששכר)

יז.

ראוי בט"ו בשבט להתפלל שיזכה בפסח למצות כשרות ומהודרות בשימור הראוי ללא כל חשש חמץ חלילה. (אהל יששכר)

יח.

ביום זה גם הרשעים ניתן להם כח לחדש מעשיהם. (מגן דוד מטאלנא)

יט.

יום זה מסוגל הוא לטובה ולהמשיך רפואה לכלל ישראל. (תפארת בנים)

כ.

יום זה הוא עת רצון לתשובה. (מגד ארץ)

כא.

נפתח ביום זה שערי שמחה לבני ישראל והשפעת כל טוב דחמשה עשר הוא אותיות שער שמחה וכן אילן גימטריא מאכל לרמז שנמשך לבני ישראל השפעת מזוני וכל טוב בזמן הזה.

(ארון העדות ואמרי חיים מויז'ניץ)

כב.

על ידי אכילת פירות בט"ו בשבט ממתיקים דינים. (צמח צדיק ואמרי נועם ועטרת ישועה)

כג.

על ידי אכילת הפירות מתקנים חטא עץ הדעת. (זכר דוד פרי צדיק אליה שלוחה)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן