נדיר: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל

האזינו לקטע נדיר: קריאת המגילה ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל

15 תגובות

מענין שהפעם לא רשום שזה ממכון "אוצר חיים" בראשות הרב שמעון שווארץ
כי בהקלטות הנדירות שהוציאו בזאת חנוכה ובהושענה רבה כך היה רשום

מדהים

ווואווו!!!!!! סיוט עד שזה נדלק!!!

מכניס קדושה

לא יתכן שזה קריאת המגילה לצאת ידי חובה. יש הוספות מילים שלא קשורים למגילה, כנראה בהכנה לקריאת המגילה.

צמרמורת.
מעניין אם הרבה מטאש ע"ה וצדיקים כיו"ב ג"כ קראו כך

מלאך אלוקים, קשה לחשוב שהיה בן אנוש!!! זצוק"ל וזיע"א ושיתפלל לפני הקב"ה שיביא לנו הגאולה במהרה בימינו

מה שצדיקים עושים לא שואלים שאלות
אפילו אם זה נראה לפעמים לא לפי ההלכה הפשוטה

אין שום בעיה מצד ההלכה, אפי' אם קוראים בשפה שמבינים יוצאים,
הרי הרבי מזאנז היה שר התורה במלוא מובן המילה, מי שמעי' בספריו משתומם, זיעואכי"א

תגובה להמגיב ע"ש אבי:
רואים לפי תגובתך שאינך חסיד!
יש מהאדמו"ר זי"ע, הרבה הקלטות, כגון: תפילות מנחה (חזרת הש"ץ) שהאדמו"ר דיבר באמצע אל הקב"ה – כמו 'בן שמבקש מאבר' – פשוטו כמשמעו.
בהצלחה!

מרגש ומעורר תביאו עוד דברים ממנו גם תפילות זה חשוב מאוד

תגובה להמאמין בצדקים, אדרבה, בגלל שאני מאמין בצדיקים צ"ל שאין זה מהקריאה שלא צאת יד"ח , וליואל, מצד ההלכה מותר בכל לשון רק מה שרשום במגילה ופשוט, ולאלי היקר, מתפילה אין שום ראיה, בתפילה מותר להוסיף לכתחילה בכל ברכה מעין הברכה.
ולא מבין מה הרעש , כף זכות פשוט לומר שהרבי הקדוש זצוק"ל ההקלטה הנ"ל נעשה לדוגמה באמצע הטיש או בחדרו ביחידות.

שלא יהיה נשמע לרגע חלילה וחס זילזול , אני לא ראוי להיות הסוליה לנעליו..

ברגע שמפרסמים קטע בלי ברכות , ואפשר ליישב ע"פ הפשט, עשיתי זאת, שאנשים לא יבואו לטעות בנושא.
ושתיקה בתרי.

כתוב שהדורש את המגילה אם כיון ליבו יצא, אולי ניתן לומר גם כאן שזה בגדר דרשת המגילה

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו