.
מרן פוסק הדור רבי משה שטרנבוך שליט"א בשיעורו לקראת ימי הפסח הבעל"ט שמסר בהיכל ישיבתו השוכנת כבוד בעיר בית שמש במהלך השיעור המחיש כיצד אדם ראוי להיסב בליל הסדר.

"כל שנה אנחנו אומרים עוד פעם איך בהסבה שאנשים לא יודעים איך להיסב שזה צריך להיות בחצי שכיבה (ככה…) כמו שוכב במיטה הסבה זה כמו במיטה אז הוא מקיים מצוות עשה  כמו שצריך, אבל אם הוא רק ככה זה לא מספיק אף שיש אומרים שבדיעבד זה גם טוב".