צפו בחידושים נפלאים לפרשת השבוע מפי רבי דוד חבושה הי"ו