ממתק לשבת – פרשת כי תבוא • צפו

ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם שליט"א שליח חב"ד בנגקוק - תאילנד

ב"ה
ממתק לשבת פרשת כי תבוא תש"פ

מסופר על הרב נתן אדלר שפעם יצא יחד עם תלמידו החתם סופר למסע בלילה חורפי סוער, הסוסים והעגלה בוססו בשלג טובעני. בשלב מסויים, שקעה העגלה בערימת שלג גבוהה, והסוסים לא הצליחו לחלצה. העגלון הסכים תמורת סכום כסף גבוה לרכב לכפר הסמוך ולהביא סוסים נוספים.
לאחר שלוש שעות, חזר העגלון עם שני שוורים, והתכוון לרתום את הסוסים והשוורים יחד לעגלה. להפתעת התלמיד, קפץ רבי נתן החלש והחולני בבהלה מהעגלה. בקפיצתו, נשרו נעליו מרגליו, והוא החל לרקוד יחף בשלג. החתם סופר, שחרד לבריאותו, ניסה למשוך אותו חזרה לעגלה, אבל רבי נתן המשיך לרקוד. העגלון שקלט את הריקוד הפסיק את רתימת השוורים ובאותו רגע פנה ר' נתן לעגלון ואמר לו "התורה שלנו אוסרת לרתום שוורים וסוסים יחד לעגלה, הציע לו סכום כסף נוסף שילך ויביא סוסים וכך עשה העגלון. כשהעגלון רכב חזרה לעיר להביא סוסים הסביר רבי נתן לתלמידו "רקדתי מתוך שמחה, על שזכיתי לקיים את המצווה הנדירה ולהימנע מהעבירה הנדירה של – "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו".
הבעש"ט אמר פעם ביום הולדתו ח"י באלול "יהודים הם שמחים על שזכו להיות עבדי השם" וכפי שכתוב עבדו את השם בשמחה מכיוון שכל מהותו של יהודי היא עבודת השם הרי שיהודי צריך תמיד להיות שמח, גם בפרשת השבוע אנחנו קוראים שיהודי צריך תמיד להיות במצב של "עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב"
למרות שתמיד יהודי צריך להיות בשמחה הרי שיש מצוות שבהם מודגשת השמחה במיוחד ואחת המצוות שהתורה מדגישה בהם את חשיבות השמחה היא מצוות הביכורים, "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך"
אמנם את מצוות הביכורים כפשוטה ניתן לקיים רק כשבית המקדש קיים אבל המשמעות הרוחנית של הביכורים קיימת בכל זמן והתורה מלמדת אותנו:
"כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך" הכוונה היא לכל מקום שאתה מגיע בעולם זה הרי מקום שהשם נתן לך והוביל אותך לשם, לכן השליחות שלך היא שם, לזכך את המקום באמצעות תורה, מצוות ומעשים טובים, ועל זה אומרת התורה "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך", את הביכורים צריכים להביא להשם, את הזמן הכי טוב שלך, את הכוח הכי חזק שלך, וכל דבר טוב שיש לך דבר ראשון תתן אותו לקב"ה. שזה אומר את להתחיל את היום באמירת מודה אני, בתפילה, בלימוד תורה ורק אחר כך לצאת לעמל היום שלי ואז מבטיחה לי התורה שאראה ברכה בכל עמלי.
וכאמור כל זה צריך להיעשות מוך שמחה גדולה "ושמחת בכל הטוב" כשנעשה את זה בצורה כזו נצליח לראות באמת את הטוב בכל דבר ונוכל לשמוח באמת בזכות היותנו יהודים ובזכות המצוות שהקב"ה נתן לנו.
יהי רצון שנזכה להכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה שנה שנראה את הטוב בצורה גלויה ביותר, שנה שיהיה לנו את כל הסיבות לשמוח, שנה של גאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש.
שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן