ממש יפה מאד מחזק הרב יחיאל מאיר צוקר יודע לספר בטוב טעם ודעת באמת נהנתי שתיתי את הדברים ישר כח