פרשת ויצא – רבי יאשיהו פינטו – פרשת " ויצא" הכוחות הטמונים באדם

יעקב אבינו אומר לבן "עצמי ובשרי אתה", מילים אלו מלמדות אותנו על מהות הכוחות שיש באדם

בפרשתנו יעקב אבינו בא לבית לבן. לבן אומר לו "עצמי ובשרי אתה". לא מובן למה התכוון לבן ? ומדוע אמר כך?אפשר לפרש ולומר כך:שלושה שותפים ביצירת האדם: 1. הקב"ה- נותן לאדם את חושיו (חמישה חושים: שמיעה ,ראיה, ריח, מישוש,טעם) ואת הנשמתו.2. אביו- נותן לאדם את עצמותיו.3. אמו- נותנת לאדם את הבשר אבריו וגידיו. אם נסתכל בראיה רחבה נראה שלבן ויעקב משפחה מצד האב והאם כיצד?סבא של לבן (נחור) וסבו של יעקב (תרח) אחים.אז מצד עצמותיו של יעקב ולבן אותם עצמות (בגלל קרבת הסבים מצד האבא).מצד אמו של יעקב לבן ורבקה (אם יעקב) הם אחים אז בשרם גם מאותה המשפחה.לכן ניתן להבין שכוונת לבן היתה שיעקב משפחתו גם מצד אביו וגם מצד אימו.  דבר נוסף שמצאנו לפרש ראינו בתורה שלושה צדיקים:1.יעקב- במותו נקבר עצמותיו ובשרו בא"י 2. יוסף- במותו העלו רק את עצמותיו לא"י והבשר נקבר במיצריים.3.משה רבינו- במותו נקבר מחוץ לא"י (עצמותיו ובשרו).  מדוע החילוק ומדוע כך נקברו? יעקב נקבר כך (עצמותיו ובשרו) בארץ ישראל מכוון שהוריו (יצחק ורבקה) נקברו שניהם במערת המכפלה בארץ ישראל.(לפי ההסבר שהאב נותן את עצמות האדם,והאם את הבשר והגידים).יוסף נקבר כך כי אביו יעקב נקבר בא"י (עצמותיו) ואמו רחל נקברה על אם הדרך ליד בית לחם לא במקום שנקנה כמו מערת המכפלה אלא זה היה בשדה ועדיין לא נחשב כארץ ישראל .(בשרו) (יוסף נקבר בשכם זה וזה נחשב כארץ ישראל מכוון שמקום זה נקנה בכסף 100 קישטא)משה נקבר כך כי אביו ואימו (עמרם ויוכבד) נקברו במיצרים ולא בארץ ישראל.(עצמותיו ובשרו)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture