שיעורו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו על פרשת וישלח "הכח והמעלה בשמירת הלשון"

מסופר על הבבא סאלי (רבי ישראל אביחצירא זצ"ל) שקילל אדם אחד שמע זאת אביו רבי מסעוד אביחצירא זצ"ל אמר לו אסור לך לקלל שמך ישראל(ישא ברכה) לך מותר רק לברך אנשים. כי אדם שמקלל גורם לדברים קשים שאין קשה ממנו.

בזוהר הקדוש מובא שישנו בשמיים מעין חדר ושמו "חובה" ובו מלאכי חבלה שחורים וקשים ואלו המלאכים ממתינים שבני אדם יקללו וברגע שזה קורה מלאך אחד רוכב על קללה ומסתובב איתה בכדי לתפוס משהו בקללה הזאת ולאו דוקא את זה שקללו אותו זה יכול להיות כל אחד (אפילו את המקלל או משפחתו) לכן ראוי לאדם להזהר ולא לקלל בשום אופן!!!

חשוב להבהיר שחכמינו זכרונם לברכה היו מקללים אך ורק אם מישהו פרץ גדרי תורה מסויימים
לדוגמא:
רבי אלעזר קילל את תלמידו שלא ישלים שנתו מכוון שהורה הלכה בפניו(מי שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה) נשאלת שאלה למה נתנו חכמים ראשונים לחכמים זכות לקלל את פורצי הגדר?

כי כאשר היה בית המקדש בנוי ידעו שמתקיימות 4 מיתות בית דין (סקילה ,שריפה,הרג,חנק) והיו פוחדים לקלל .
לאחר שנחרב בית המקדש אנשים חשבו שפסקו מן העולם 4 מיתות בית דין ולכן אין פחד לקלל ובכדי להרתיעם נתנו לחכמים את היכולת לנדות אדם ולקללו בגדרי התורה בלבד.

ולא כאלה של"ע מקללים כי אדם רב איתם או פגע בהם במקרה זה אין היתר כלל לקלל כי כל קללה שמוציא מפיו גורם לנזק גדול ביותר

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture