המעשה על המקווה לא היה קשור לשיטת רבי יהודה אסאד,אלא רבי יהודה עייאש. בדוק