רבי נח גד זצ"ל זכה מה שהרבה מאד לא זכו, להפיץ מכלי ראשון, כחסיד בעל מוח, ובעל השגה, וכאיש אמת, שראה ושמע בעצמו, מכלי ראשון, שהסתופף בצל צדיקי אמת, וכמבין דבר מתוך דבר = להנחיל לדורות הבאים, את דרך החסידות הצרופה והמזוקקת, החודרת ופולחת כליות ולב מתוך מחשבה מעמיקה. כעבודת השם כפשוטו, בהכנעת החומר, הרצונות הגשמיים, והמידות, את הכול לשעבד לעבודת השם, והתבטל לאין סוף הקב"ה ולשכינה הקדושה