מרן שר התורה קדוש ישראל עמוד התורה עמוד העבודה ועמוד גמילות חסדים רבי שמואל אויערבך זצוק"ל כמה הדור יתום בלעדיו מי יתן לנו תמורתו.