עיר וקדיש מן שמיא נחית ראשי תיבות שמעון…זה חידוש של רבי נחמן בן פיגא ושמחה זיע"א