מתורת אדמו

פלאש 90

מתורת אדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א ראב"ד מרוקו • פניני תורה לפורים

א-לי למה עזבתני – מעלת הבטחון הנלמדת מאסתר המלכה

כתבות נוספות בנושא:

כאשר ישא האומן את היונק: כ"ג שנים להסתלקות האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא זצ"ל
נר ב': מי יזכה שהנסים יעברו דרכו • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
הרמב"ם היומי • הלכות פסולי המוקדשין פרק ה' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
 • טכנאי מחשבים ? המשרה הזו בשבילך

  תוכן מקודם

 • אובחנה עם OCD וקיבלה 59,000 שקל! / אובחן עם דיכאון וקיבל 52,000 שקל!

  תוכן מקודם

 • הגרלת הענק על הפריט ההיסטורי שגורמת להדים בעולם היהודי • זה הסיפור

  תוכן מקודם

 • ''ההורים הותירו אותנו לבד ברחוב - עברנו חיי סבל נוראיים": הכלה במונולוג מצמרר

  תוכן מקודם

דוד המלך אומר בתהילים "עד אנה תסתיר פניך ממני עד אנה אשית עצות בנפשי".
בפסוק זה דוד המלך שואל את הקב"ה ,עד מתי תסתיר את פניך ממני? וממשיך דוד המלך ומתרץ, הקב"ה יסתיר פניו כל עוד שאתה מחפש עצות בנפשך בכדי לפתור בעיותיך.

הכוונה היא שכל עוד אדם חושב שיש לו פתרונות לבעיות בשכלו, הקב"ה אומר לו תסתדר לבד. אולם ברגע שתרים ידיים ותאמר אינני יכול לפתור את הבעיות באותו רגע הקב"ה יפתור לך את הבעיות. הקב"ה יסתיר את פניו עד שתפסיק לתת עצות לעצמך.
כאשר אדם רואה הסתר פנים מהקב"ה סימן שהוא משתמש בשכלו בקדחתנות בכדי למצוא פתרונות לבעיותיו וברגע שיחדל לחפש פתרונות שכליים ויבין שאין בידו פתרון לבעיותיו אז הקב"ה יושיע אותו .

נתבונן במגילת אסתר על מה שסופר על אסתר המלכה

אסתר המלכה הייתה יתומה מאב ואם, נלקחה לבית אחשוורוש ולא מספרת מי עמה ומולדתה ופשוט שותקת לאור עובדות אלה ניתן להבין שאסתר המלכה מגיעה לבית אחשוורוש בלי תחושת ביטחון כלשהי להינצל או להצליח.

אסתר הלכה לבית אחשוורוש שהוא מלך אכזר ולא יציב בדעתו עם כל הדברים שמביאים חלישות הדעת לאדם (יתומה, בגלות ,פליטה מא"י וכו') ועומדת בעוז גדול בניסיון הזה בזכות דבר אחד והוא אמונה ובטחון בקב"ה לבדו, וזהו הנס הגדול שהיה בפורים.

אדם שמאמין ובוטח רק בקב"ה לבדו הקב"ה מושיע אותו מכל צרה, אולם כאשר הוא בוטח בקב"ה ובעוד דבר נוסף אז הקב"ה אומר יש לך עוד פתרון לבעיותיך תסתדר לבד.

נוסיף מדרש ונבקש מכל בנות ישראל של קהילת "שובה ישראל" יקפידו בדבר הזה וזוהי גם סגולה לקרוא מדרש זה לאחר הדלקת נרות, או כל אישה שנמצאת בצער גם תקרא מדרש זה.
המדרש אומר כך, "מה עשה מרדכי קיבץ את כל התינוקות ועינה אותם בלחם ומים והלבישם באפר והיו צועקים ובוכים ועוסקים בתורה ובעת ההיא הייתה אסתר נפחדת מאוד מפני הרעה אשר צמחה בישראל. ותפשוט בגדי מלכותה ותפארתה ותלבש שק ותיפרע שיער ראשה ותימלא אותו עפר ואפר ותענה נפשה בצום ותיפול על פניה לפני ה'. ותתפלל ותאמר אנה ה' אלוקי ישראל אשר משלת מימי קדם ובראת את העולם עזור נא אמתך אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם ומשולה לענייה שואלת מבית לבית, כן אנוכי שואלת רחמיך מחלון לחלון בבית אחשוורוש ועתה ה' הצליחה נא לאמתך ענייה הזאת ,והצילה נא והצל לצאן מרעיתך מן האויבים האלו אשר קמו עלינו כי אין בך מעצור להושיע ברוב או במעט. ועתה אבי יתומים עמוד נא לימין היתומה הזאת אשר בחסדיך בטחה ותנה אותי לרחמים מפני האיש הזה כי יראתי והושפלתי לפניו ,כי אתה משפיל גאים .וזהו שמצאנו שהקב"ה אמנם קבל את תפילתה בזכות היותה יתומה שבטחה בו תמיד כמבואר במדרש." (מובא במדרש אסתר רבה)
יש בדברים אלו דבר מפחיד ביותר, זאת התפילה שהתפללה אסתר המלכה לפני שהלכה לאחשוורוש וזוהי סגולה לכל אישה שבצער או כל בעיה תקרא תפילה זו ותבקש מעומק ליבה מהקב"ה שיוציא אותה מצרתה.
וזהו גם יסוד גדול כאשר אדם בוטח רק בקב"ה לבדו הקב"ה עוזר לו ומושיעו ,אך כאשר אדם בוטח בשכלו או בכל דבר אחר בנוסף לקב"ה או רק בדבר אחר ח"ו ולא בקב"ה אז הקב"ה נותן לו לפתור את בעיותיו בעצמו עד לנקודה שירים ידיו וישליך יהבו על הקב"ה ואז יזכה לישועה גדולה. שנאמר "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך".

חייב איניש לבשומי בפוריא

הגמרא אומרת, אמר רבא חייב איניש לבשומי בפורים, יהודי חייב לשתות יין בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
אומר רבנו האר"י הקדוש, רבא אמר דברים אלו מכוון שרבא היה מבני גרים רבא היה מצאצאיו של לוט.
התורה הקדושה מספרת את אשר התרחש עם לוט. כאשר לוט ברח מסדום, לוט הלך עם שנתי בנותיו והתחבא, ובנותיו חשבו שהעולם נחרב לכן נתנו לאביהם לשתות יין עד שהשתכר ולאחר מכן בנותיו היו איתו. בנותיו התעברו ומהם יצאו עמון ומואב. רבא היה נכד וצאצא של בנותיו של לוט מעמון ומואב.

אם כן רבא אמר את הדברים הנ"ל כי הוא היה נין, צאצא של לוט ובכדי לתקן את היין שלוט שתה בפורים אמר "חייב איניש לבשומי עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".

על פי זה ניתן לפרש ולומר, הגמרא אומרת מבני המן הרשע למדו תורה בבני ברק. מי הם הבנים של המן הרשע? רבי שמואל בר שילת שהיה אחד האמוראים הוא היה אחד הנכדים הנינים של המן שלמד תורה בבני ברק. ושילת ראשי תיבות שיויתי ה' לנגדי תמיד.
מוסיפה הגמרא שרבי שמואל בר שילת היה מחזק ומלמד ילדים תורה כל היום בכדי לתקן את מה שעמלק עשה.

מה עשה עמלק? י-ה-ו-"ה זהו שמו של הקב"ה ראשי תיבות "ישמחו השמים ותגל הארץ" , ועמלק שבר את שמו של הקב"ה, נשאר רק "ישמחו השמים" ואילו "ותגל הארץ" העמלק שבר.
"כי יד על כס יה"- רק כס י-ה נשאר מלחמה לה' בעמלק כי שברו "ותגל הארץ". והתיקון שתיקן שמואל בר שילת, שלוש עשרה שנים הוא לא יצא מבית אחד שבו היה רק יושב ומלמד תורה. כאשר מלמדים ילדים תורה משלימים את שם הוי"ה.
הגמרא מספרת על שני תנאים שהתווכחו בינהם, רבי חנניה ורבי חיא. רבי חנניה אמר לרבי חיא אתה חייב לכבד אותי, שאל אותו רבי חיא מדוע?
ענה לו רבי חנינה כי אני יודע לפלפל ובזכות הפילפול שלי גם אם התורה תשתכח יהיה אפשר להחזירה על ידי הפילפול שאני מפלפל. ענה לו רבי חיא אתה צריך לכבד אותי יותר, שאל אותו רבי חנינה למה?
ענה לו רבי חיא כי אני לוקח זרעי פשתן זורע באדמה כאשר גדל הפשתן אני מכין מזה מלכודות וצד צבאים אותם אני שוחט, את הבשר אני מחלק לעניים ובעורות הצבאים אני מכין חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה ,הולך לעיר מלמד חמישה ילדים את חמשת חומשי תור כל ילד חומש אחר ושישה ילדים שישה סדרי משנה באותו אופן ובזכות זה אני מחזיר את התורה לעם ישראל.
עמד רבי חנינה ואמר אני מקבל מה שאתה אומר ועל זה רבי היה אומר גדולים מעשה חיא.
נקשה קושיה חזקה מדוע לימד רבי חיא רק חמישה ילדים חמישה חומשי תורה ושישה ילדים שישה סדרי משנה מה העניין דווקא במספרים אלו ומדוע לא יותר ילדים לימד?

חשבנו לפרש ולומר כך "ישמחו השמים ותגל הארץ", "ישמחו השמים יש שזה ראשי תיבות י"ה אך מאז שנחרב בית המקדש חסר "ותגל הארץ" ראשי תיבות ו"ה לעתיד לבוא כאשר יבנה בית המקדש יהיה "ותגל הארץ" ושמו של הקב"ה יהיה שלם.
רבי חיא מלמד חמישה ילדים חמישה חומשי תורה כנגד האות ה' בשם הוי"ה ושישה ילדים שישה סדרי משנה כנגד האות ו' בשם הוי"ה ובכך מתקן ומשלים את ו"ה החסר בשם הוי"ה.
וזה רבי שמואל בר שילת היה נכד של עמלק והמן שלמד תורה בבני ברק ולימד שלוש עשרה שנים ילדים תורה בכדי להשלים את האותיות ו"ה בכדי ששם ה' יהיה שלם י-ה-ו-"ה.

הכתבות המעניינות ביותר

הסקר: "בנט וסער קיוו ל'אפטר שוק' - אך הם מתרסקים ונתניהו מתחזק"
שמחה פרידמן בסינגל חדש: "לוחות בהר"
פרחי ירושלים בסינגל לזכר אלי קיי הי"ד: הלב בוכה בשקט
המרדף של ארה"ב אחרי הסכם הגרעין עם איראן - יש סיכויי להצלחה?
ישי מאיר במשאפ חדש: "אש"
"ומירושלים ליבנה": שרידי מבנה מימי הסנהדרין נחשפו ביבנה • צפו
"אם אתם מאירים את שלי" תורמים לקופת הצדקה של גדולי ישראל וזוכים לישועה
בעקבות התבטאויותיו: המתמודד היהודי לנשיאות צרפת אריק זמור יורד בסקרים
מעמד מרגש: הרבי מפינסק קרלין הדליק נר ראשון למאות בנות 'בית לפליטות' • צפו
יחליפו את מסוקי היסעור: רכישת מסוקי התובלה לחיל האוויר אושרה בוועדה
מזקני חסידי בעלזא בירושלים: הלך לעולמו הרה"ח רבי אברהם לוי ז"ל
דיווח: אזרח חזר ארצה ממדינה אדומה ונמלט מבידוד במלונית
טיפים להימנע מנזילות ורטיבויות
המומחה מדרום אפריקה: "בקרוב יהיו 10,000 מאומתים באומיקרון ביום"
ספרי חסידות במחירים של פעם בשנה
היסטורי: בית המדרש הגדול בעולם יוצא בהגרלות חסרי תקדים וזה ההזדמנות שלך לזכות בהם!
נהג האוטובוס שבו נסעה חולת האומיקרון: "תחושה של חוסר רצינות"
משפט נתניהו: ניר חפץ חשף בבכי; "זו הסיבה שהפכתי לעד מדינה"

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו