בחור ישיבה קנה מחסכונותיו נביא הכתוב על קלף עבור הישיבה • מרנן הגר"ח קנייבסקי והגראי"ל שטיינמן נשאלו האם מדובר בהוצאות שבת החוזרות, בשל העובדה שקוראים בספר בשבת

האם קניית ספר נביא על קלף ממנו קוראים בשבת את ההפטרה, נחשב לחלק מהוצאות שבת ויום טוב?

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מוציא לאור עלון שבועי בשם "פרי חיים" עם עובדות אקטואלית כפי ששמע ממרן הגראי"ל.

השבוע הוא מספר: "שאלה מענינת עלתה על שולחן מלכי רבנן בימים האחרונים, כאשר בחור יקר מאחת הישיבות הקדושות החוסות בצלו של רבינו, קנה נביא על קלף שהי' חסר לישיבה הק', והוציא על כך את חסכונותיו שקיבל במבחנים שונים וכו', ורצה לדעת אם זה נכלל בהוצאות שבת שאחז"ל ע"ז לוו עלי ואני פורע".

"ושאל את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר דמסתבר שכן. וכשנשאל רבינו על כך, אמר "רבי חיים וֵוייס אַזֶעלְכֶע זַאככִין, עֶר אִיז דָאך לֹא פָּסַק פּוּמֵיה מְגִירסֶא… אָבּבֶער וִוי קֶען אִיך וִויסְן…

"פי' רבי חיים יודע כאלה דברים, הוא הרי לא פסק פומי' מגירסא, אך מהיכן אני יודע. אך למעשה הסכים שהסברא היא דהוא בכלל הוצאות שבת, היות וזה לשימוש בשבת.

"וכשאמרתי לרבינו ששאל תלמיד יקר מישיבת "בני ראם" א"כ גם יקנו ספר תורה כדי לקרות בו בשבת, ויהא נכלל בהוצאות שבת? ואמר רבינו אין הכי נמי, דשפיר י"ל דהוי בכלל, ולוו עלי ואני פורע".