מרן שר התורה פסק כי אף שאין כל בעיה הלכתית לעבוד במס הכנסה ואין בעיה משום מוסר שכן דינא דמלכותא דינא, אך מלכתחילה עדיף שלא לעבוד בעבודה זו

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א נשאל האם אפשר הלכתית לעבוד במס הכנסה בעבודה אשר צריך לדווח על מעלימי מיסים שאינם מדווחים על הכנסותיהם כנדרש על פי החוק.

צדדי השאילה הם, האם יש בזה איסור של מוסר ממון חבירו ביד אנס שהוא כגוי ולכן אין לעבוד במשרה זו, או שמא אומרים כי דינא דמלכותא דינא – והשואל יכול להציע עצמו לעבודה במשרה זו.

הגר"ח קנייבסקי השיב כי אמנם דין מוסר אין כאן כי דינא דמלכותא דינא אבל לכתחילה כדאי לא לקבל משרה כזו ולאו משנת חסידים היא.